Že je lodní doprava důležitá, to věděla i císařovna Marie Terezie. Už v roce 1777 vydala „Navigační patent“, který nadřadil plavbu na vodním toku jiným způsobům využívání řeky a vyhlásil splavné toky za majetek státu.

Možní i proto dnes Hamburk pro nás znamená především přístav. Pořád máme v podvědomí, že lodníci, kteří sem po Labi s nákladními loďmi dopluli, neměli, kromě přístavu, na poznávání města moc času. A když se odtud v 19. století odplouvalo za lepším životem, tak zase to byl „jen přístav Hamburk.“

Námořní brána do světa

I dnešní Hamburk je hlavně námořní brána do světa, do které každý rok vpluje 13 tisíc lodí, ale rozhodně se zde vyplatí podívat se i jinam než pouze do přístavu. „Například k jezeru Alster“ vysype ze sebe okamžitě Uršula, které se u jedné z parádně značených cyklostezek ptáme kam se místní rádi vydávají. „Je to výborné lákadlo i pro turisty, poblíž máte Zoo…mně se tam moc líbí, jen to chce mít opravdu víc času a nespěchat.“

Málokdo ví, že Hamburk má 2428 mostů a s tímto počtem je suverénně první v Evropě. Kam se hrabou Benátky nebo Amsterodam. Nejvyšší 153,5 m a nejdelší 3618 m je z nich Köhlbrandbrücke. Jinak než autem se na něj nedostanete, ledaže byste sem dorazili v říjnu, kdy se koná tradiční dvanáctikilometrový běh – Köhlbrandbrückenlaufs. Jedině tehdy je most otevřený pro běžce, kteří se mohou pokochat netradičními pohledy na město.

Vlastní přístav je druhý největší v Evropě a nepotkáte návštěvníka, kterého by nefascinoval. I my využíváme pohody, kdy můžeme skoro kdekoliv zastavit a sledovat jeho provoz. Tam, kde je to jen trochu možné mají svá místa rybáři. Johan, od pohledu pamětník, si na svém oblíbeném místě pochvaluje symbiózu „klidu a výhledu na lodě“.

„Ale v květnu mě tady prakticky neuvidíte. Na začátku měsíce se slaví výročí založení přístavu a to sem s pruty nejdu. Nemá to cenu.“ Ví o čem mluví, protože jen jednou do roka je možné v Hamburku vidět tolik lodí z různých období. Je to svátek přístavu a svátek lodí. Oslava založení druhého největšího evropského je taky velkolepá party. Letos na ni zavítaly skoro dva miliony návštěvníků a na Labi byly k vidění stovky lodí. Nic pro klid hledající rybáře.