Kamenný kru

Říká se, že tento kruh Devět kamenů, jak vyznačen na některých mapách, vznikl v době, kdy na kopcích byli vlci a v nížinách okřídlení draci. Kruh je však spíše známý pod názvy Devět panen nebo Sedmnáct bratří. Je jich tedy devět nebo sedmnáct? Dnes na místě spatříme kamenů šestnáct, dva téměř leží, jeden je zasypaný a jeden leží mimo kruh. Kamenů může být až dvacet i víc, pokud by se braly v úvahu i spadlé kameny menší, které mohly, ale nemusely patřit ke kruhu. Právě jejich nepřesný počet dal vzniku příběhu, který vypráví, že pokaždé, když se kameny počítaly, nemohl být jejich počet stejný, protože to byli kdysi tanečníci, kteří nevydrží v klidu.

Co vyprávějí další legendy?

Ve Velké Británii je více míst s kamennými kruhy, o kterých kolují pověsti o devíti tančících dívkách, což mohlo dát vzniku jména Devět panen i zde, v Belstone, bez ohledu na počet kamenů. Prý na takových místech uctívaly čarodějnice Měsíc a tančily o čarodějnickém svátku sabat. Za trest zkameněly. Jiná z legend vysvětluje druhý z jejich názvů. Prý Sedmnáct kamenů byli původně bratři, a mají to být oni, kdo o zakázaném svátku tancovali a za trest se z nich staly kameny. Do skonání světa musí tančit každý den v pravé poledne, či dle jiné verze každý úplněk v říjnu, nebo dokonce pokaždé, když se rozezvoní zvony místního kostela.

A co na to věda?

Archeologové mají přirozeně jiný názor. Dle poznatků lze zařadit tento kruh z kamenů do doby bronzové. Sloužil jako pohřebiště. Předpokládají, že původně stála uprostřed dnes již neexistující mohyla. Podle všeho se zdá, že tam kdysi byla i kamenná schránka, něco jako hrobka, do které se ukládaly kosti. I ta však byla v průběhu let nějakým způsobem zničena.

Zdroj: Youtube

Vítězí moderní poznatky?

Místní lidé berou všechny pověsti, které se o Devíti pannách nebo Sedmnácti bratřích povídají, velmi vážně. Každý, kdo by nějakým způsobem kameny rušil, prý postihne velké neštěstí. To je nejspíš i důvod, proč zde nebyly provedeny žádné restaurátorské práce. A možná mají pravdu. Poslední historka z toho místa není tak stará. V letech 1984 až 1985 se zde natáčel horor Kruh zkázy a filmový štáb přidal do kruhu jeden kámen. Jediná kopie tohoto filmu se však ztratila …

Zdroje: www.devonperspectives.co.uk, www.britainexpress.com, www.ancient-origins.net