Kdysi dávno v Indii

O tajné organizaci Devět neznámých mužů s velmi vyspělými a pokrokovými znalostmi, která vznikla před více než 2 000 lety, se vypráví v Indii. Údajně měla ovlivňovat politiku a společenské dění a prosazovat své zájmy. Je to pravda či skutečně jen pouhá legenda?

Kořeny vzniku Devíti neznámých mužů

Ašóka, třetí panovník maurjovské dynastie, nejspíš jeden z nejvýznamnějších vládců Indie, ve snaze zachovat odkaz svého dědy, legendárního zakladatele dynastie i říše a sjednotitele indického subkontinentu, Čandragupty Maurji, krvavě potlačil odpor království Kalinga, které se postavilo na odpor císařské nadvládě. Zděšen nesmírným krveprolitím, které stálo sto tisíc životů z řad kalingských bojovníků, si sám sobě přísahal, že již nikdy nebude užívat násilí. Stal se buddhistou a šířil toto mírumilovné náboženství po celé zemi. Krátce po roce 226 př. n. l. založil společnost Devět neznámých mužů.

Proč číslo devět?

Toto číslo má v Indii zvláštní význam. Dle indické astrologie je devět nebeských vlivů, hinduistická filozofie má devět elementů a na císařských dvorech je devět vlivných můžu

Zdroj: Youtube

Devět neznámých mužů

Říká se, že těchto devět neznámých mužů plní svá poslání již dva tisíce let. Už od svého založení shromažďují veškeré vědecké poznatky věd a oborů, studují a rozvíjejí vědecké teorie a technologie. Aby však nedošlo ke zneužití jejich práce a úsilí, zejména ve prospěch násilí, zkázy či zla, smělo studovat a rozvíjet tyto znalosti pouhých devět mužů. Každý z nich měl za úkol přezkoumávat, doplňovat a zdokonalovat poznatky v jednom určitém svazku. Pokud již některý z nich nemohl dále své závazky plnit, ať již z důvodu stáří, zdraví případně skonání, převzal jeho povinnosti vybraný nástupce, aby byl počet společenství vždy devět.

Devět (ne)známých svazků

Je nasnadě, že obsah těchto devíti svazků není znám, domněnky co mohly obsahovat, se různí. Nicméně byly přijaty obsahy, které zpracoval v roce 1923 anglický spisovatel Talbot Mundy ve své knize Devět neznámých mužů. Je to tedy propaganda, dle Mundyho snad nejnebezpečnější z věd, protože pojednává o utváření mínění širokých mas, což by umožnilo ovládnout svět; fyziologie, tento svazek se zabýval teorií, jak zabít dotykem, údajně prý judo vzniklo z vyzrazení obsahu tohoto svazku; dále mikrobiologie; alchymie; komunikace, zde se autor knihy domnívá, že Devět vědělo o mimozemšťanech zde na Zemi, protože se svazek zabýval prostředky komunikace pozemské i mimozemské; gravitace; kosmogonie, tedy nauka o vzniku světa, vesmíru a vesmírných těles; světlo; sociologie, pojednávala o vývoj společností a předvídání jejich zániku.

Nelze vyloučit, že císař Ašóka měl skutečně tým, řečeno dnešní terminologií, možná i v počtu devět, který byl pověřen shromažďováním vědeckých poznatků, zvláště pak o válečné taktice a výcviku, či výrobě zbraní v jiných říších, avšak není pravděpodobné, že by skupina dokázala pracovat v utajení tolik let někde na neznámém místě v Indii, v džungli, jak se předpokládá, a navíc bez vymožeností dnešní doby. Nejspíš je tento mýtus jen mýtem. Ale kdo ví?

Zdroje: bitmesra.ac.in, www.mensxp.com, Talbot Mundy – Devět neznámých mužů