Objev podzemního světa

V roce 1963 byl osud Kappadokie navždy změněn. Při rekonstrukci domu místní kutil probořil jednu zeď a nestačil se divit. Ukázalo se totiž, že odhalil rozsáhlé podzemní město Derinkuyu, které sloužilo jako úkryt a domov pro tisíce lidí. Momentálně si návštěvníci mohou prohlédnout osm podzemních pater, poslední přístupné patro je v hloubce 55 metrů.

Zdroj: Youtube

Pohled do historie Derinkuyu

Archeologické průzkumy ukazují, že toto podzemní město bylo vytesáno do sopečné skály mezi 7. a 8. stoletím př. n. l. Derinkuyu, původně jakási lidská mravenčí kolonie, vzniklo jako reakce na vnější hrozby a nepříznivé životní podmínky na povrchu.

Někteří historikové se ale domnívají, že město mohlo být ještě starší. Například turecký archeolog Ulgur Gökovali je přesvědčený, že za výstavbou Derinkuyu stojí Chetité. Ti podzemní komplexy údajně vyhloubili v roce 1400 před naším letopočtem jako úkryt před Egypťany.

Architektonický zázrak

Město Derinkuyu je složeno z 18 pater a má kapacitu ubytovat až 20 tisíc lidí. Je vybaveno vším potřebným pro život od základních životních potřeb, jako jsou studny a ventilace, až po vinné sklepy s lisy, společenské haly, kaple a školy.

Podzemní prostory jsou navzájem propojeny mnoha schodišti i několikakilometrovými tunely. Od roku 1965 je komplex zpřístupněn pro turisty, kteří si však mohou prohlédnout jen zhruba polovinu všech prostor.

Náboženský úkryt v průběhu staletí

Město Derinkuyu nebylo pouze úkrytem před fyzickým nebezpečím. Sloužilo také jako duchovní útočiště pro různá náboženství. Křesťané prchající před pronásledováním Římany a muslimové hledající bezpečí během arabsko-byzantských válek zde našli klid a ochranu.

Největší prostor v podzemním městě zabírá chrám. Byl vybudován do kříže a podpírá ho několik sloupů, na nichž jsou niky pro olejové lampy nebo svíce. Kostel je široký deset metrů, dlouhý dvacet pět metrů a vysoký tři a půl metru. Jinak je ale chrám zcela bez výzdob či rytin.

Moderní atrakce

Dnes je Derinkuyu oblíbeným turistickým cílem, který přitahuje návštěvníky z celého světa. I když je většina města stále skryta pod zemí, návštěvníci mohou prozkoumat a obdivovat genialitu jeho starověkých stavitelů.

Kromě chrámu si mohou návštěvníci prohlédnout také sklady jídla, kuchyni, zásobárny vody, ložnice, ventilační šachty či stáje. Do podzemí města původně vedl úzký vchod, který byl zajištěn obrovským kulatým balvanem. Zevnitř byl ještě balvan zakryt velkými kamennými dveřmi. Zajímavostí je, že každé patro se dalo uzavřít samostatně.

Další podzemní skvosty Kappadokie

Derinkuyu není v Kappadokii osamoceno. Existuje zde dalších přibližně čtyřicet podobných podzemních měst, každé s vlastní historií a unikátní architekturou, vytvořené za účelem ochrany obyvatelstva. Jedná se však o menší podzemní města, která poskytla útočiště asi 450 až 500 lidí. Archeologové se domnívají, že Derinkuyu bylo kdysi propojeno s dalšími velkými městy, která teprve čekají na své objevitele.

Nevyřešená tajemství

Přestože víme mnoho o historii a struktuře Derinkuyu, zůstává mnoho otázek bez odpovědí. Přes veškerý výzkum stále nevíme, kdo nebo kdy přesně toto město vybudoval. Nevíme ani to, proč se lidé v podzemním městě ukrývali.

I přes nezodpovězené otázky zůstává podzemní město Derinkuyu fascinujícím svědkem dávné historie a odrazem schopností člověka adaptovat se a vytvářet úžasná díla za účelem ochrany a přežití. Jeho prozkoumání je cestou časem a zdrojem inspirace pro všechny návštěvníky.

Význam pro archeologický výzkum

Derinkuyu nabízí významný pohled do lidské historie, který je pro archeology nesmírně cenný. Skrze jeho komplexní chodby a místnosti můžeme sledovat vývoj stavebních technik, sociálních struktur a náboženských praktik, které byly klíčovými pilíři společností, jež zde kdysi žily. Každý nový objev v tomto podzemním městě nám pomáhá lépe porozumět, jak se naši předkové vyrovnávali s výzvami své doby a jak se dokázali inovovat v obdobích krize.

Ochrana a zachování pro budoucí generace

Výzvou pro současnost je zachovat toto historické dědictví pro budoucí generace. Je nezbytné, aby byly vyvinuty strategie pro ochranu a konzervaci Derinkuyu vzhledem k jeho stáří a zranitelnosti. Vláda, místní organizace a mezinárodní společenství musejí spolupracovat na tom, aby místo nebylo poškozeno turistickým ruchem a zůstalo autentickým svědectvím lidské odolnosti, kreativity a inovací.

Zdroje: mybestplace.com, bbc.com, en.wikipedia.org