www.euronews.com, www.dailymail.co.uk, www.bbc.com

Řeč delfínů

Toto charakteristické pískání si vytváří každý delfín v raném stádiu svého života. Jak následně poznává svět kolem, učí i ostatní delfíny své vlastní řeči. Díky ní je pak pro své druhy rozpoznatelný.

Tyto zvuky delfína nejen identifikují, zároveň rozšiřují "mluvu" ostatních delfínů, kteří se stejným způsobem učí odpovídat.

Vědci zjistili, že právě delfíni jsou jediným "nelidským" druhem, který používá jména v podobě pískání, aby upoutal pozornost ostatních.

"Jde o první důkaz pojmenovávání, se kterým jsme se ve zvířecí říši setkali," uvedla Stephanie Kingová, autorka tohoto výzkumu a vědkyně z oddělení pro výzkum mořských savců na biologické fakultě univerzity v St Andrews ve Skotsku.

"Myslím, že to poukazuje na poměrně zajímavou paralelu mezi komunikací delfínů a lidí. Což jsme jako vědci sice tušili, až nyní jsme to však byli schopní experimentálně prokázat."

Každý delfín si tedy během několika raných měsíců svého života vytvoří vlastní charakteristické pískání neboli jméno, které poté plaváním mezi ostatními ohlašuje dál. Vědci šli však za poznáním, jak to s delfíní řečí je, mnohem dál.

Jaké mají IQ?

Kingovou spolu s Vincentem Janikem, spoluautorem tohoto výzkumu, také zajímalo, co by se stalo, pokud by delfín slyšel své jméno z "úst" jiného delfína. Oba vědci nahráli zvuky celé skupiny delfínů a následně jim je přehrávali.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Výsledky byly překvapivé. Delfíni reagovali pouze tehdy, když slyšeli své vlastní pískání. "V okamžiku, kdy delfín uslyšel své jméno z nahrávky, reagoval hlasitě a dokonce několikrát za sebou," uvedli vědci.

"Když zvíře uslyší kopii svého pískání, ozve se zpět, navíc odpoví velmi rychle. U žádného jiného zvuku to však nedělá."

Použití konkrétního pískání má význam z hlediska jednotlivce. Je jeho vlastní identitou, díky které se pak odlišuje od svých druhů. Používání jmen u delfínů je podle vědců také známkou jejich inteligence.

Související články

Vědci neváhali a delfínům IQ změřili. Hodnota, kterou zjistili, byla překvapivá. IQ delfínů se pohybuje u hodnoty horní hranice průměrného IQ člověka. To znamená koeficient 115. Zhruba 70% lidé má IQ v rozmezí 85 až 115. Naměřené IQ delfínů je důkazem, že jsou tato zvířata inteligentnější než lidé.

Za inteligencí delfínů stojí velmi složitá mozková kůra, kde sídlí vědomí a inteligence. Mozek delfínů obsahuje také vřetenovité nervové buňky, které identifikoval rakouský neurolog Constantin von Economo. Právě ty se na tom, jak chytří delfíni ve skutečnosti jsou, mohou podílet.