Zdroje: en.wikipedia.org, www.atlasofhumanity.orgwww.wowshack.com

Neznámý kmen Dani

Historie kmene Dani sahá až do období neolitu. Předpokládá se, že kmen migroval z oblastí jihovýchodní Asie a usadil se v oblasti Nová Guinea v Indonésii. Tradiční území tohoto kmene se rozkládá v údolí Baliem, jež je obklopeno strmými horami a hustými lesy. Navzdory náročnému terénu se Daniové přizpůsobili svému prostředí a využívají půdu k pěstování sladkých brambor, které jsou základní potravinou jejich komunity.

Čtěte také

Čtěte také

Juana Marie přežila celý kmen. Vzdala se lidí, žila na ostrově se svou samotou

Kultura kmene Dani se soustřeďuje na jedinečné zvyky a tradice, předávající se z generace na generaci. Jedním z nejvýraznějších aspektů kultury Daniů je jejich "oděv". Muži nosí tradiční koteku, což je tykev nošená přes penis, zatímco ženy nosí travnaté sukně a zdobí si tělo tradičními znaky. Daniové mají také jedinečný způsob výzdoby svých domovů, často používají pestré barvy a geometrické vzory.

Jsou známí svými úzce propojenými komunitami a sociálními strukturami. Kmen se dělí na klany, z nichž každý má svého náčelníka nebo vůdce. Úkolem náčelníka je udržovat v klanu klid a pořádek a činit důležitá rozhodnutí jménem komunity. Daniové také kladou velký důraz na pohostinnost a sdílení. Návštěvníky vítají tradiční hostinou a jejich zvykem je dělit se s ostatními o jídlo a zdroje.

Způsob života kmene Dani je úzce spjat se zemí. Zdroj: Shutterstock

Způsob života kmene Dani je úzce spjat se zemí. Kmen je závislý na samozásobitelském zemědělství, jehož hlavní plodinou jsou sladké brambory. Daniové chovají prasata a kuřata a využívají půdu ke sběru divokých potravin a léčivých rostlin. Daniové tak žijí v souladu se svým prostředím již tisíce let.

Sex jim nic neříká

Navzdory bohaté kultuře a historii kmene Dani se v průběhu let potýkali s mnoha problémy. Kmen byl ovlivněn rozmachem modernizace a pronikáním vnějších sil. Daniové se také potýkají s diskriminací a marginalizací, mnozí z nich trpí chudobou a omezeným přístupem ke vzdělání a zdravotní péči. Přesto žijí podle svého.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Ženy tohoto kmene se dožívají v průměru 55 let, muži až o 15 let déle. Typickým znakem Daniů je nepříliš vstřícný vztah k sexu, který považují za oslabení muže. Jakmile žena porodí potomka, následuje dlouhých 5 let sexuální abstinence.

Muži kmene Dani mohou mít více žen najednou. Jakmile se jedna z žen stane matkou, muž věnuje veškerý svůj čas i pozornost právě jí.

Čtěte také

Obřad popravy ovce je velká událost

Čtěte také

Mezi Tsamaji. Kmenem, který nezná elektřinu, ale samopaly ano

Pokud muž z kmene Daniů přesto zatouží po sexu s jednou ze svých žen, tato žena si lehne ke dveřím své chýše a vyčkává, než ji její manžel navštíví.

Kmen Dani je fascinující domorodá skupina, žijící v centrální části Nová Guinea v Indonésii již více než 2000 let. Kultura, zvyky a způsob života Daniů jsou úzce spjaty s jejich životním prostředím. Daniové se plně přizpůsobili náročnému terénu, jež vedl k vytvoření udržitelného způsobu života. Přestože Daniové čelí mnoha výzvám, úsilí o zachování jejich kultury a způsobu života dává naději na budoucnost této jedinečné a odolné komunity.