Zdroje: en.wikipedia.org, www.atlasofhumanity.org, www.wowshack.com

Neznámý kmen Dani

Historie kmene Dani sahá až do období neolitu. Předpokládá se, že kmen migroval z oblastí jihovýchodní Asie a usadil se v oblasti Nová Guinea v Indonésii. Tradiční území tohoto kmene se rozkládá v údolí Baliem, jež je obklopeno strmými horami a hustými lesy. Navzdory náročnému terénu se Daniové přizpůsobili svému prostředí a využívají půdu k pěstování sladkých brambor, které jsou základní potravinou jejich komunity.

Kultura kmene Dani se soustřeďuje na jedinečné zvyky a tradice, předávající se z generace na generaci. Jedním z nejvýraznějších aspektů kultury Daniů je jejich "oděv". Muži nosí tradiční koteku, což je tykev nošená přes penis, zatímco ženy nosí travnaté sukně a zdobí si tělo tradičními znaky. Daniové mají také jedinečný způsob výzdoby svých domovů, často používají pestré barvy a geometrické vzory.

Jsou známí svými úzce propojenými komunitami a sociálními strukturami. Kmen se dělí na klany, z nichž každý má svého náčelníka nebo vůdce. Úkolem náčelníka je udržovat v klanu klid a pořádek a činit důležitá rozhodnutí jménem komunity. Daniové také kladou velký důraz na pohostinnost a sdílení. Návštěvníky vítají tradiční hostinou a jejich zvykem je dělit se s ostatními o jídlo a zdroje.

Způsob života kmene Dani je úzce spjat se zemí. Kmen je závislý na samozásobitelském zemědělství, jehož hlavní plodinou jsou sladké brambory. Daniové chovají prasata a kuřata a využívají půdu ke sběru divokých potravin a léčivých rostlin. Daniové tak žijí v souladu se svým prostředím již tisíce let.

Sex jim nic neříká

Navzdory bohaté kultuře a historii kmene Dani se v průběhu let potýkali s mnoha problémy. Kmen byl ovlivněn rozmachem modernizace a pronikáním vnějších sil. Daniové se také potýkají s diskriminací a marginalizací, mnozí z nich trpí chudobou a omezeným přístupem ke vzdělání a zdravotní péči. Přesto žijí podle svého.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ženy tohoto kmene se dožívají v průměru 55 let, muži až o 15 let déle. Typickým znakem Daniů je nepříliš vstřícný vztah k sexu, který považují za oslabení muže. Jakmile žena porodí potomka, následuje dlouhých 5 let sexuální abstinence.

Muži kmene Dani mohou mít více žen najednou. Jakmile se jedna z žen stane matkou, muž věnuje veškerý svůj čas i pozornost právě jí.

Pokud muž z kmene Daniů přesto zatouží po sexu s jednou ze svých žen, tato žena si lehne ke dveřím své chýše a vyčkává, než ji její manžel navštíví.

Kmen Dani je fascinující domorodá skupina, žijící v centrální části Nová Guinea v Indonésii již více než 2000 let. Kultura, zvyky a způsob života Daniů jsou úzce spjaty s jejich životním prostředím. Daniové se plně přizpůsobili náročnému terénu, jež vedl k vytvoření udržitelného způsobu života. Přestože Daniové čelí mnoha výzvám, úsilí o zachování jejich kultury a způsobu života dává naději na budoucnost této jedinečné a odolné komunity.