Odkryté tajemství pod asfaltem

Když motoristé projíždějí po dálnici D1 v blízkosti Brna, málokdo z nich tuší, že pod vrstvou asfaltu, kterou právě přejíždějí, se skrývá tajemný svět starověkých kultur. Nedávné archeologické výzkumy v této oblasti odhalily fascinující svědectví nejen o životě raných Keltů.

Od nálevkovitých pohárů k římským osadníkům

Archeologické týmy prozkoumaly vrstvu po vrstvě, aby odhalily bohatou tapiserii kultur, které kdysi osídlily tuto část Moravy. Objevy sahají od starověké kultury nálevkovitých pohárů, která se datuje až do 4. tisíciletí př. n. l., přes složité halštatské a horákovské skupiny až po dobu římskou. Jedním z nejzajímavějších objevů však byly pohřebiště z mladší i starší doby železné.

Nečekaný konzervátor: Dálnice D1

Ironií osudu je, že asfalt dálnice D1, položený v 70. letech 20. století, působil jako neplánovaný konzervátor památek. Odborný archeologický průzkum byl v té době až druhořadý, a tak se tajemství území uchovalo až do osudného roku 1987. Tehdy byl při stavbě plynovodu objeven první honosný hrob z halštatského období (doba, kdy Moravu osídlili Keltové).

Keltská nekropole

Podle vedoucího archeologického týmu, Petra Kose z Ústavu archeologické památkové péče Brno, se pohřebiště v oblasti Horních a Dolních Heršpic skládá ze dvou oddělených nekropolí. Zatímco jedna se nesla v duchu menších žárových hrobů, druhá ukazovala známky náročnějších pohřebních rituálů. Komorové hrobky se vstupními schodišti, vyzbrojené železnými meči a koňskými postroji, ukazují na přítomnost bojovníků a elitních postav, kteří kdysi tuto zemi obývali.

Stopy v jantarových artefaktech

Keramika a jiné nálezy svědčí o rozsáhlých obchodních a kulturních vztazích s Bavorskem a dalšími částmi střední Evropy. Dokonce byly objeveny jantarové artefakty, což nám ukazuje na to, že oblast byla kdysi součástí zásadní obchodní stezky známé jako "jantarová cesta", která spojovala Pobaltí a Středomoří.

Přepsání historie Moravy

Tyto nálezy nejen potvrzují, ale také komplikují naše chápání dávné historie Moravy. Za vrstvami asfaltu a betonu leží fascinující svět, který čeká na své objevení a interpretaci. Jde o příběh, který nám nesmí uniknout mezi prsty, je jakýmsi odrazovým můstkem pro další výzkum a uvědomění si, jak komplexní a spojené byly civilizace, které kdysi tuto zemi obývaly.

Zdroje: novinky.cz, echo24.cz, brnensky.denik.cz