Nebezpečí čtvercových vln

Čtvercová vlna je jev, k němuž dochází při střetu dvou oceánských proudů. Ty se srazí vysokou rychlostí a s velkou silou. Následkem tohoto střetu se na vodní hladině objeví čtverce podobající se šachovnici.

Čtvercové vlny však nevznikají na hladině moře, tam jde pouze o důsledek. Tvoří se na samém dně oceánů, kde samy o sobě neznamenají problém. Ten nastává až ve chvíli, kdy se hladina moře vykreslí do zmíněných čtvercových obrazců.

Během střetu oceánských proudů dochází ke vzniku vln. Ty následně narážejí do vodní hladiny. Jejich vznik závisí na počasí. Jakmile se však vyjeví na hladině, znamenají poměrně velké riziko, které může vést až k úmrtí.

Vlny tohoto typu jsou poměrně běžným jevem na ostrově Ile de Ré ve Francii. Čtverce na hladině může způsobit také vítr táhnoucí vlny jedním směrem, zatímco jsou tlačené jinými vlnami směrem opačným.

Tato nelineární fluktuace způsobuje, že se na hladině moře opět objeví čtverce. Jde o jev, který se často používá k vysvětlení interakcí povětrnostních systémů.

Fascinující nebezpečí

Ačkoliv se jev čtvercových vln stal fascinující podívanou pro všechny přihlížející, jde o poměrně nebezpečný stav. Nikdo by tak neměl ve vlnách plavat, pak naopak se doporučuje prchat co nejrychleji pryč.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Důvodem jsou právě silné vodní proudy, které skrývají nebezpečí nejen pro lidi, ale také pro velké lodě.

Příkladem je již zmíněný ostrov Ile de Ré. Zde došlo již k několika případům, kdy čtvercové vlny způsobené silnými oceánskými proudy doslova uvěznily vše, co se v jejich zorném poli ocitlo.

Pro místa s výskytem těchto vln tak platí výstraha, aby každý, kdo se v okamžiku výskytu tohoto jevu objeví poblíž, raději ihned moře opustil. Cílem je vyhnout se nebezpečí a předejít jakékoliv případné katastrofě.

Související články

Čtvercové vlny mohou trvat jen několik málo minut. Některé z nich však přesto trvají déle. Výzkum prokázal, že velké množství lodních nehod způsobil právě tento typ podivných vln.

Specifické čtvercové vlny jsou výsledkem lomu a difrakce vln. Jejich výskyt je typický převážně pro pobřežní oblasti a malé zátoky.

www.ladbible.com, www.thesun.co.uk, www.surfertoday.com