Objev skrytého pokladu

Cosquerova jeskyně nacházející se u břehů Marseille ve Francii odhaluje tajemství lidské historie, která byla dosud skryta hluboko pod vodní hladinou. Toto místo, objevené potápěčem Henrim Cosquerem, představuje unikátní okno do pravěku.

Zdroj: Youtube

Tajemný potápěč

Vchod do jeskyně objevil potápeč Henri Cosquer, po kterém byla následně pojmenována, v roce 1991, a to asi 36 metrů pod vodní hladinou. Jeskyně okamžitě přitáhla pozornost místní potápěčské komunity, ale současně se zde odehrál tragický incident, kdy se tři potápěči během ponoru ztratili a nenašli cestu ven. Jeskyni aktuálně spravuje vláda.

Cesta do skrytého světa

Vstup do jeskyně Cosquer začíná pod vodou. Potápěči musejí proplout 175 metrů dlouhým tunelem, který vede od vchodu šikmo nahoru, dokud nedorazí do velké komory. Horní část této komory se nachází nad hladinou, což pomohlo uchovat mnoho uměleckých děl před erozí.

Pravěké umění na stěnách jeskyně

Na stěnách jeskyně lze najít fascinující ukázky pravěkého umění, včetně obrysu lidské ruky či zvířat. Zvlášť pozoruhodná je variabilita zvířecích vyobrazení představujících místní faunu žijící společně s autory kreseb. Mezi nejčastější vyobrazení patří kozy, koně a tuleni. Zdi jeskyně zdobí celkem 177 různých zvířecích motivů zahrnujících 11 rozličných druhů.

Historie a záhadná lokalita

Jeskyně Cosquer byla radiokarbonově datována do dvou období, reliéfy a malby byly vytvořeny před 27 000 a 19 000 lety. V té době byla hladina moře mnohem nižší. Proti dnešku asi o 100 až 120 metrů. Teprve později byl vchod pohlcen vodou.

Záhadou zůstává, jak se pravěké umění dostalo do tak těžko přístupné jeskyně. Mohla být důležitou lokalitou paleolitického jeskynního umění a jedním z centrálních míst dávných lidských migrací. V okolí Marseille nejsou známy žádné další nalezené jeskynní malby, což dodává jeskyni Cosquer ještě větší význam.

Budoucnost objektu a pochopení minulosti

Pokud je tato jeskyně plná uměleckých děl, mohou existovat podobné jeskyně po celém pobřeží a čekat na své objevení. Zatím ale jeskyně Cosquer zůstává fascinujícím archeologickým nalezištěm a unikátní ukázkou pravěkého umění. Její výzkum a zachování jsou nezbytné pro pochopení našich dávných předků a jejich kultury.

Zdroje: thearchaeologist.org, smithsonianmag.com, bradshawfoundation.com