Mocná Tambora

Tambora byla kdysi půvabnou horou, stejně vysokou jako velké havajské sopky. Měla tvar shodný s Fudžijamou. Během série velkých erupcí, ke kterým došlo před 200 lety, ztratila více než třetinu své výšky a rozsáhlé území dnešní Indonésie zahalila do dusivého jedovatého popela.

Výbuch sopky Tambora znamenal jednu z nejsilnějších erupcí, ke které za posledních 1000 let došlo. Bylo to však v době, kdy vědecké schopnosti nebyly ani zdaleka tam, kde jsou dnes. Nejmodernější technologií byl parní stroj.

Než se svět dozvěděl o výbuchu sopky Tambora, trvalo to dlouhé měsíce. Důsledky však byly apokalyptické. Jen zvuk erupce se rozléhal na tisíce mil daleko. Do vzdálenosti přibližně 650 km od sopky se vše zahalilo do temného oparu šedi. Jako by zde slunce na několik dní zcela vyhaslo.

Výbuch sopky způsobil příliv kyselých dešťů, které v kombinaci s vrstvou jemného popela rychle zničily veškerou úrodu. Nastal hladomor doprovázený nejrůznějšími nemocemi, za kterými stál žíravý popel a sirné plyny.

Výbuch sopky Tambora zapříčinil vznik Tsunami, které zaplavily řadu přístavů a pobřeží na území Východní Indie.

Co by hrozilo dnes?

Dopad výbuchu Tambory však dolehl na celý svět. Jemné částečky popela a kapičky kyseliny sírové se rychle rozšířily do stratosféry a tím ovlivnily celou planetu. Letní obloha roku 1815 na území Evropy, Severní Ameriky a Číny zčervenala a dny byly poměrně chladné.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Vulkanologové hodnotí erupci Tambory na stupnici indexu vulkanické eruptivity jako erupci číslo 7.

Vědci ji přirovnali k erupci Mount St. Helens, ke které došlo v roce 1980. Pokud ji vynásobíte stem, získáte představu, jak vypadala erupce Tambory.

Jelikož je Země aktivní planetou, vědci předpokládají, že k další erupci Tambory jednou zcela jistě dojde. Pokud se tak stane a tato "další" erupce bude stejně silná jako ta poslední, svět na takovou katastrofu není připraven.

A to i přes to, že díky moderním technologiím máme daleko lepší představu o tom, jak výbuchy sopek probíhají a jaké mají důsledky. Díky seismickým přístrojům dokážeme nebezpečí vulkánů lépe předvídat.

Související články

Satelity, seismické sítě a infrazvukové observatoře nám pomáhají charakterizovat jakoukoliv erupci během několika hodin. Díky tomu víme, co se děje a jak nebezpečné to je. Otázkou zůstává, zda se tomu dokážeme jen na základě získaných informací také účinně bránit.

Erupce Tambory navíc posiluje tzv. vulkanologický axiom, který v praxi znamená, že čím déle se čeká, tím je výbuch nakonec větší.

www.theguardian.com, www.who.int