Smrt ohrožení?

V padesátých letech minulého století se v nemocnicích začaly používat první ventilátory, které umožňovaly pacientům dýchat. Poprvé tak vyvstala otázka, pokud člověk nemůže sám dýchat a dýchá za něho přístroj, je možné prohlásit ho za mrtvého? Může za něho přístroj dýchat nekonečně? V roce 1967 Ch. Barnard v Kapském Městě poprvé úspěšně transplantoval lidské srdce. Srdce dokáží lékaři oživit… Je člověk skutečně mrtvý, když srdce přestane bít? V roce 1968 se proto na Harvardově lékařské fakultě sešli odborníci a nově upravili lékařskou definici smrti. Kromě zástavy oběhového a dýchacího systému lze člověka prohlásit za mrtvého v momentě, kdy přestane pracovat mozek, i když jiné orgány ještě žijí. Nedávné výzkumy však naznačují, že nejspíš jednou bude nutné i tuto definici upravit.

Zkoumání mozkových buněk

Vědecké debaty, zda smrtí mozku skutečně končí život člověka rozvířil dnes patentový systém BrainEx z roku 2019. Týmu vědců se za pomocí systémů a čerpadel, ohřívačů a filtrů pro cirkulaci krevní náhražky podařilo oživit čtyři hodiny mrtvé mozky z prasat mimo jejich těla. Začaly pracovat neurony, cévy a buňky se zotavovaly. Tým vedl neurobiolog Nenad Sestan z Yaleovy univerzity, který zkoumá geny, které řídí růst neuronů a vytváření spojů ve vyvíjejícím se mozku. Na jeho myšlenku oživit mozky přispěla i náhoda. Sestan pracuje s plátky mozkové tkáně, které získává i v jiných zemích. Jednou kvůli zpoždění letadla nedorazil jeden vzorek včas. S kolegou ho přesto dali do Petriho misky s buněčnými živinami a některé buňky začaly růst. Když je tedy možné oživit mozek, lze obnovit i život?

Zdroj: Youtube

Mrtvá živá prasata

Sestan a jeho tým z Yale připravil test. Jen příprava přístrojů a roztoků trvala několik hodin. Do hluboké narkózy uvedli deset prasat. Hrudníkem zavedli k jejich srdci elektrodu a vyvolali zástavu srdce. Srdce i mozek monitorovali. Když byla prasata mrtvá, přistoupili asi po hodině k samotnému testu. Zvířata napojili a OrganEx. Asi po půl hodině srdeční monitory začali svítit a na obrazovce „naskočil“ puls. Srdce začala tepat. Po šesti hodinách jim pak vědci podali lék na eutanazii a přístroj odpojili. Pod mikroskopem prozkoumali tkáně ze srdce, plic, jater, ledvin a mozku. Testy ukázaly, že po léčbě OrganEx se obnovila aktivita specifických buněčných opravných genů.

OrganEx byl tak účinný, že některé změny byly patrné pouhým okem. Neobjevily se typické známky smrti, jako je ztuhlost svalů (rigor mortis) a fialové zbarvení (livor mortis). A co víc. Jedno prase na pár vteřin jakoby pootočilo hlavou. Dle vědců to nebyl úplný pohyb, ale ukazuje to, že OrganEx může obnovit nervosvalové spoje.

Ač bude trvat několik let, než obdobná léčba bude možná u člověka, pokus amerických vědců ukázal, že je v podstatě možné smrt i následkem odumření mozku zvrátit.

Zdroje: www.popularmechanics.com, theswaddle.com