Sněžná slepota souvisí s poškozením rohovky, ke kterému dochází v prostředí se zvýšeným množstvím ultrafialového záření. Rizikové jsou zejména hory, neboť množství ultrafialového záření roste v závislosti s nadmořskou výškou. Nádherné jiskřivé zasněžené pláně problém ještě zvyšují, neboť sníh, obzvlášť suchý, ultrafialové záření velmi účinně odráží. V nechráněných očích potom toto záření doslova spálí vrchní vrstvu rohovky, čímž se obnaží velmi citlivá vrstva nervových zakončení, a problém je na světě.

Ochromující příznaky sněžné slepoty

Bolestivé příznaky značící, že jsme podcenili situaci, na sebe potom nenechají čekat. Zhruba 4–6 hodin po vystavení silné dávce ultrafialového záření se nechráněné oči ozvou zarudnutím, pálením, řezáním, pocitem cizího předmětu v oku. Bolest se stále stupňuje, až je nemožné oči otevřít, víčka se křečovitě sevřou, a i aplikace hojivých kapek nebo masti může být značným problémem. V tu chvíli se dotyčný stává dočasně nevidomým, což může značně zkomplikovat například jeho další pohyb, neboť je v tu chvíli plně odkázán na pomoc druhých. To může být obzvlášť ve vysokohorském terénu pro dotyčného a jeho případný doprovod značně stresová, a potenciálně život ohrožující situace.

První pomocí je aplikace znecitlivujících kapek, pokud jsou po ruce, které umožní oči otevřít, ale i to má svá rizika. Vzhledem k tomu, že poraněné oči jsou velmi náchylné k infekci, která by mohla zanechat na zraku trvalé následky, rozhodně se nedá na anestetický účinek kapek hřešit a pokračovat v pohybu v terénu jakoby nic. Je potřeba dát očím potřebný čas, tedy zhruba den, na zahojení. Další možnost úlevy skýtají zvlhčující kapky nebo masti, případně běžné léky na bolest. Bolavým očím vždy pomůže odpočinek, tma a studený obklad na víčka. Rohovka se v průběhu 24 hodin většinou sama bez následků zahojí a bolest odezní. Pokud by ovšem došlo k infekci, která se projevuje hnisavým výtokem z očí a přetrvávající bolestí, jsou nutná antibiotika, nejlépe pod dohledem lékaře.

Prevence je naštěstí dostupná

A jak se tomuto nepříjemnému stavu vyhnout? Řešení naštěstí není příliš obtížné – je nutné nosit ochranu zraku, tedy kvalitní brýle s dostatečným UV filtrem, a mít na paměti, že i občasné sundání (např. při fotografování) nám může tuto nepříjemnou patálii způsobit. Stejně tak je nutné se chránit, i když není úplně jasné slunce, ve vysokohorských podmínkách je množství UV záření vysoké i ve chvíli, kdy není zrovna nádherně.

A ač by se někomu mohlo zdát, že pokud se nechystá na trek do Himálaje, tak mu sněžná slepota nehrozí, opak je pravdou. Poškodit rohovku tímto způsobem si nemusíme jen ve velehorách, ale například i v soláriu nebo při svařování, pokud se nebudeme chránit brýlemi s dostatečným UV filtrem.

Zdroje: https://www.svetoutdooru.cz/snezna-slepota-jak-se-ji-vyhnout-a-jak-ji-lecit/, https://www.zeleny-zakal.cz/novinky/ubrante-se-snezne-slepote-221