V srdci Dháky, nejlidnatějšího města světa, kde hustota obyvatelstva překračuje veškeré představitelné limity, je jedna skupina lidí, která denně čelí výzvám tak drsným, že by otřásly důvěrou většiny z nás ve vlastní odolnost. Jsou to bangladéšští kanalizační čističi, nenápadní hrdinové města, kteří za velmi malou finanční odměnu riskují vlastní zdraví, aby udrželi město v chodu.

Zdroj: Youtube

Kanalizační krize

Město Dháka není jen středobodem ekonomického růstu, ale je také považováno za jedno z nejvíce znečištěných měst na světě. Exponenciální nárůst populace, nedostatečná infrastruktura a klimatické faktory vytvářejí jako monzuny "dokonalou bouři" pro kanalizační systém města.

V monzunové sezóně se obrovské množství vody valí do města. Normálně by bylo možné toto množství vody odvést, ale v Dháce je to téměř nemožné. Kanalizační systém nemůže udržet krok s tak obrovským přílivem vody, což vytváří vážné zdravotní a hygienické problémy.

Čističi kanálů

Někteří z kanalizačních čističů patří ke kastě dalitů, která je považovaná za nejnižší a opovrhovanou skupinu. Diskriminace na základě kasty je v Bangladéši rozšířená, a to zejména v okrajových oblastech. Pro dality je čištění kanálů jednou z mála dostupných možností, jak si vydělat na živobytí. Její příslušníci jsou nuceni pracovat za neuvěřitelně nízké platy, a to ve velmi nebezpečných podmínkách. Přestože je jejich práce životně důležitá pro fungování celého města, společnost jim neposkytuje žádné formy ochrany, zdravotní pojištění nebo bezpečnostní vybavení.

Hrozby pro zdraví

Dlouhodobé zdravotní komplikace jsou závažným problémem. Čističi kanálů jsou vystaveni toxickým plynům, odpadním vodám a různým druhům infekčního hmyzu. V důsledku této kombinace se mnoho z nich setkává s kožními problémy, dýchacími potížemi a dalšími nemocemi spojenými s vystavením kontaminovanému prostředí.

Je zarážející, jak málo je uděláno pro ochranu těchto pracovníků. I přes všechna rizika jsou čističi kanálů v Dháce považováni za nedílnou součást udržování města v chodu. Bez jejich nepřetržité práce by kanalizační systém pravděpodobně selhal, což by mělo závažné důsledky pro celé město.

Sociální dopady a stigma

Mimo fyzických rizik se čističi kanálů často potýkají i se sociálními problémy. Kvůli povaze své práce jsou často považováni za méněcenné a čelí sociálnímu vyloučení ve společnosti. Toto stigma se neomezuje jen na pracovní dobu. Mnoho čističů kanálů svou profesi skrývá i před svými rodinami a komunitami, protože se obávají odmítnutí. Jejich děti se často setkávají s diskriminací ve škole, když jejich vrstevníci zjistí povolání jejich rodičů.

Bangladéšští kanalizační čističi vykonávají nebezpečnou a nevděčnou práci, která je však nezbytná pro městskou populaci Dháky. Diskriminace a nízký plat jim však znepříjemňují již tak obtížný život.

Zdroje: thesun.co.uk, nejlepsi.zvireci-psycholog.cz, medium.com