Záliba v kopírování téměř čehokoliv je pro Číňany tak typická, že se zprávy o ní již dávno rozšířily po celém světě. Od automobilů přes elektrické spotřebiče nebo mobily až - k celým ohromným stavbám nebo dokonce městům. Jejich nadšení pro cokoliv, co jim připomíná pro ně exotické země, ale vedlo tak daleko, až se místní úřady rozhodly rázně zakročit a takové počínání omezit. Nyní už není možné, aby se nové projekty výrazně podobaly nebo dokonce zcela kopírovaly známé objekty, stojící i tisíce kilometrů daleko třeba v Evropě nebo ve Spojených státech.

Jsme opravdu v Číně?

Přesto stále v Číně zůstává dost staveb, které mohou v turistech vyvolat pocit, že nastoupili do nesprávného letadla. Co se v budoucnu s takovými kopiemi stane, se ještě přesně neví, zato je jasné, že bude potřeba alespoň pečlivě dohlížet na jejich stav. Mnohé totiž byly vybudovány hlavně jako kuriozita, ale na jejich technické provedení stavitelé až tak nedbali. To je uvedeno i v nové vyhlášce, která mimo to zakazuje podobnou architekturu pro stadiony, muzea, divadla nebo i další veřejné stavby. Podle vysvětlení odpovědných orgánů má architektura města odrážet životní styl tamních lidí a vypovídat o jejich kultuře.

Číňané toho mají dost

I když se to možná zdá nepravděpodobné, takový zákaz se mezi mnoha Číňany setkal s oceněním. Ne každý, jak se ukazuje, si přeje žít ve městě, které se víc než čemu jinému podobá architektonickému cirkusu. To, že na území tohoto pro nás jen těžko pochopitelného státu, již patrně nevznikne třeba další kopie staroanglického městečka Thames Town se sochou Winstona Churchilla, Las Vegas, Benátek i s jejich kanály nebo holandská vesnička s větrnými mlýny či Karlův most místní nijak zvlášť nemrzí. Raději budou žít ve světě, který je jim vlastní a navazuje alespoň částečně na tradice jejich vlastních předků.

Zdroj: Youtube

Není Anglie jako "Anglie"

Z čínských replik jsou rozpačití nejen sami tradicemilovní orientálci, ale samozřejmě ani návštěvníci z jiných koutů světa a mnohdy dokonce ani samotní jejich stavitelé. Britský architekt Tony Mackay, který dostal na starost zřízení Thames Townu je z výsledku svého snažení smutný. Návrh je jedna věc a jeho realizace pak může dopadnou docela jina. A tak se najednou bez varování v takovém klasickém městečku objeví šestipartový hrázděný činžák, gotický kostel s prefabrikovanými okny a celá taková scenérie nemůže působit jinak, než jako kulisy ze špatného levného filmu. Jedno se ale Thames Townu musí přiznat. Na rozdíl od jiných čínských měst tady panuje skutečný klid, podobný tomu anglickému. Tak alespoň něco se podařilo…

Zdroje: BBC, scmp, theculturatip