Hora Chua-šan v překladu do češtiny znamená Květinová hora a je jednou z Pěti velkých hor. Hora má celkem pět vrcholů a zdálky připomíná rozevřený kalich květiny, právě odtud pramení její název. Nachází se v Čínské lidové republice, v provincii Šen-si, přibližně 100 kilometrů východně od města Si-an a asi 800 km jihozápadně od Pekingu.

Posvátná hora láká mnoho poutníků

Chua-šan je posvátnou horou taoismu a cílem taoistických poutníků a podle legend je tato hora jedním z míst, na kterém žil sám zakladatel tohoto učení Lao-c’. Na hoře a jejím úpatí se proto nachází řada taoistických chrámů. Cesta na její vrchol ale vyžaduje kromě dobré kondice také odhodlání a pořádný kus odvahy. Není to nic pro slabé nátury…

Co vůbec taoismus přesně je?

Taoismus je jedním ze základních směrů staročínské filozofie. Hlavním cílem učení je naprosté splynutí člověka s přírodou, jež mu zajistí nesmrtelnost či velmi dlouhý život. Toto lidové náboženství vzniklo nejspíš v 5. století před naším letopočtem.

Čaj z deště a horských pramenů

Posvátným místem taoismu zůstala Chua-šan až dodnes. Mnozí z poutníků chtějí dorazit k cíli kvůli božskému šálku čaje, jež je poutníkům servírován v čajovně sídlící v prastaré budově taoistického kláštera na vrcholu hory. „Odměna za zdolání zrádné stezky? Lahodný čaj, který je dílem přírody. Vyroben je z vody pocházející z tajícího sněhu, deště a horských pramenů," popsal list Times of India.

Na hoře se nachází nejnebezpečnější stezka na světě

Jižní vrchol neboli Vrchol divokých hus, který se nachází ve výšce 2160 m. n. m., není pouze nejvyšším bodem hory Chua-šan, ale také nejvyšším vrcholem všech pěti posvátných hor Číny. Je pojmenován dle legendy, jež praví, že právě na něm přistávaly divoké husy vracející se z jihu.

U jižního vrcholu se nachází tzv. Sráz tisíce stop, kolem něhož vede údajně nejnebezpečnější stezka na světě, skládající se z dřevěných prken upevněných na svislé stěně – proslulá Plank road, v překladu Prkenná cesta. Pokud se chcete dostat na vrchol, musíte přejít přes pouze 30 centimetrů široká dřevěná prkna, pod nimiž se nachází kilometrová propast. Jedinou oporu představuje řetěz připevněný na stěnu útesu, který můžete, ale nemusíte využít. Situaci navíc značně komplikuje skutečnost, že uzoučká stezka je obousměrná a vyhýbání se protijdoucím lidem mimo jiné dost zdržuje. Výstup na horu z jižní strany trvá přibližně šest hodin.

K cíli se dá nově dostat i snadněji

Celá trasa, a hlavně čajová odměna na vrcholu se každoročně stává stále lákavějším cílem mnoha návštěvníků. Čína tak podnikla několik modernizačních kroků a na vrchol se dostanete už i lanovkou.

Zdroje: www.muzivcesku.cz, epochaplus.cz, www.denik.cz