V srdci provincie Šan-si v Číně se nachází jeden ze skvostů světové architektury, který přímo „vyrůstá“ ze skalnatého úbočí. Toto mistrovské dílo, známé jako visutý chrám Hengshan, leží na úpatí hory Heng, která je považována za důležité duchovní místo.

Stavba vznášející se ve vzduchu

Chrám Hengshan se začal stavět před více než 1500 lety, v období vlády dynastie Wei. Jeho unikátní konstrukce spočívá ve vložení dřevěných trámů do otvorů vytesaných do skály. Tato mistrovská technika umožňuje, aby se budovy zdánlivě vznášely ve vzduchu a vytvářely dojem neuvěřitelné lehkosti a elegance. Stavba byla navržena tak, aby se přizpůsobila okolnímu terénu a využívala přírodní prvky. Jde o mistrovské dílo, které dodnes láká návštěvníky z celého světa.

Zdroj: Youtube

Záhadné umístění chrámu

Proč je chrám postaven na vysokém skalním útesu, není zcela jasné. Někteří tvrdí, že tato poloha byla vybrána na ochranu před záplavami. Další hypotéza se zaměřuje na principy a účely kláštera, přičemž naznačuje, že výškové umístění chrámu napomáhá s klášterním úkolem meditace tím, že minimalizuje rušivé zvuky a vedlejší vlivy. Teorie přispívají k záhadě kolem tohoto architektonického fenoménu a podněcují zvědavost návštěvníků.

Chrám spjatý s třemi čínskými náboženstvími

Chrám Hengshan má bohatou historii, která je pevně spjata s třemi hlavními čínskými náboženstvími: buddhismem, taoismem a konfucianismem. Původně byl chrám postaven buddhistickými mnichy, ale s postupem času se stal důležitým poutním místem pro všechna tři náboženství. Uvnitř chrámu se nachází síň tří náboženství, kde jsou zobrazeny sochy Buddhy, Konfucia a Laoziho. Místnost symbolizuje harmonii a vzájemný respekt mezi těmito náboženskými tradicemi.

Duchovní centrum

Chrám Hengshan je stále aktivním duchovním centrem, které přitahuje návštěvníky i věřící. Každý rok sem proudí mnoho poutníků, kteří hledají duchovní osvícení a klid v malebném prostředí hor. Chrám je také důležitým místem pro pořádání náboženských ceremonií a svátků, které přitahují věřící ze všech koutů Číny.

Dnes je chrám Hengshan významným turistickým cílem, který láká návštěvníky svou jedinečností a nádherným panoramatem. Je považován za jedno z nejpůsobivějších poutních míst v Číně a je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Chrám je stále aktivní a slouží jako duchovní centrum pro mnoho věřících.

Visutý chrám Hengshan je neobyčejné místo, které návštěvníkům nabízí nezapomenutelný zážitek. Jeho architektura, historie a duchovní význam jsou fascinující a připomínají nám bohaté kulturní dědictví Číny. Pokud se vydáte na cestu do této části světa, nezapomeňte chrám Hengshan navštívit.

Zdroje: www.tsemrinpoche.com, www.chinahighlights.com, adventurepatches.com