Korčula: Klenot Jadranu

Korčula je více než jen osamělý ostrov. Je to místo s bohatou historií, které prošlo nadvládou řady civilizací od Ilyrů a Řeků přes Benátčany a Rakušany až po Brity. Řekové sem přinesli hrozny a naučili místní obyvatele výrobu vína, čímž vytvořili tradiční vinařskou kulturu, která přetrvala do současnosti. Dnes je Korčula oceňována pro svou vynikající kuchyni, víno a živou kulturu, kterou tvoří rodinné tradice, hudba a tanec.

Objev starověké cesty

Příběh objevu starověké cesty spojující kdysi dva chorvatské ostrovy se začal psát v roce 2021, kdy archeolog Mate Parica ze zadarské univerzity zkoumal satelitní snímky okolí Korčuly. Jedna oblast ho zaujala - vypadala, jako by tam kdysi mohl žít člověk. Tak začala dobrodružná výprava, která odhalila kamenné zdi ponořené 4 až 5 metrů pod hladinou moře, které pravděpodobně sloužily jako součást starověkého osídlení. Ukázalo se, že tahle prastará spojnice byla chráněna před ničivými vlnami okolními ostrovy.

Průchod široký asi 4 metry byl vybudován pečlivě položenými kamennými deskami a nyní je pokryt mocnou vrstvou bahna, což je pro podvodní stavby typické. Předpokládá se, že tuto cestu mezi ostrovy postavilo osídlení hvarské kultury. Díky radiokarbonovému datování dřeva se podařilo určit, že osídlení pochází z období kolem roku 4900 před naším letopočtem. Je to ohromující představa, že lidé po této cestě chodili před téměř 7000 lety, jak uvádí zadarská univerzita.

Týmová práce a další nálezy

Starodávnou cestu se podařilo objevit jen díky týmové práci a spolupráci odborníků z různých institucí - dubrovnických muzeí, Muzea města Kaštela, univerzity v Zadaru, Městského muzea Korčula, a také díky práci fotografů a potápěčů. Korčula navíc skrývá ještě další tajemství. Archeologové našli další podmořskou osadu na opačné straně ostrova, ve které se nacházejí zajímavé artefakty z doby kamenné.

Zdroj: Youtube

Nové poznatky o pravěku

Nově odhalená podmořská osada se podobá osadě Soline - mají mnoho společných rysů, a to včetně stavebních struktur. Nález neolitických artefaktů, jako jsou keramické nástroje, kamenné sekery a úlomky, potvrzuje spojitost mezi těmito osídleními a hvarskou kulturou.

Objevy také ukazují, jak se naši předkové dokázali přizpůsobit různým prostředím a dokonce budovat cesty mezi ostrovy. Nové poznatky rozšiřují naše poznání o pravěku a životě na ostrovech. Archeologické nálezy nám přibližují, jak lidé v neolitu žili a jak díky podobným spojnicím mohli lidé různě migrovat.

Zdroje: news18, arkeonews, korcula