Starobylá vesnice Chelčice leží jen necelé 3 kilometry jižně od Vodňan, na cestě směřující k Netolicím. Její kořeny sahají hluboko do minulosti, a to je patrné doslova na každém kroku. Dominantou obce je původně románský kostel sv. Martina, jehož majestátní věže se tyčí v krajině jako strážci historie. Kostel nás vrací do dob minulých, kdy zdejší obyvatelé nacházeli duchovní oporu.

Ale nejedná se o jedinou památku, která vás v Chelčicích uchvátí. Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela a kaple Máří Magdaleny patří mezi další významné body zájmu lidí. Kaple, vystavěná nad pramenem, jehož léčivé účinky byly známy už od pradávna, nás přivádí k příběhu, který se začal psát již v 17. století.

Zdroj: Youtube

Léčivá voda a kaple Máří Magdaleny

Voda byla vždy cenným pramenem života, a v případě Chelčic dokonce i léčby. Už od dávných dob byla voda zdejšího pramene využívána k léčbě kožních chorob a dny. V 17. století byla nad pramenem postavena raně barokní kaple Máří Magdaleny, jejíž moc byla považována za zázračnou. Tuto kapli nechal vybudovat hrabě Charles Albert de Buquoy, tehdejší majitel panství Libějovice, a to v letech 1660–1663.

V průběhu času se kaple stala místem, kam putovali nemocní hledající úlevu a uzdravení. Pověsti o andělské návštěvě a požehnání pramene přilákaly poutníky z širokého okolí. Roku 1673 sem byla přenesena magdalenská pouť z nedalekého farního kostela v Chelčicích a kaple se postupně stala významným poutním místem.

Složení vody a její léčivé účinky

Složení vody z pramene bylo odjakživa fascinující. V roce 2006 provedl Zdravotní ústav v Českých Budějovicích rozbor vody a zjistil, že svým složením má voda z kaple Máří Magdaleny blízko k minerálním vodám. Obsahuje vysoký podíl vápníku a hořčíku, stejně jako kamence, síranů, železa a manganu. Tato unikátní kombinace minerálů předurčila vodu k využití při léčbě vyrážek, kožních chorob, dny a dalších zdravotních potíží.

Proměny a obnova

Kaple i pramen však neprošly staletími bez útrap. V průběhu let byla kaple několikrát opravována – v 80. letech 17. století i po úderu blesku v roce 1710. V sousedství kaple vznikly malé lázně, které se staly odrazovým můstkem pro léčebné účely pramene. Lázně zde fungovaly až do 30. let 20. století, kdy se jejich budovy transformovaly ve výletní restauraci.

Po politických změnách v roce 1948 kaple i lázně chátraly a pramen dokonce zanikl pod zasypaným kamením. Nicméně roku 2005 se objekty dočkaly svého nového začátku. Kaple i pramen prošly důkladnou obnovou a dnes zde opět můžeme ochutnat zázračnou vodu a obdivovat její historickou hodnotu. Kaple slouží nejen jako svatostánek, ale i jako místo svatebních obřadů a kulturních událostí.

Poklad minulosti pro budoucnost

Chelčice s kaplí Máří Magdaleny jsou historickým pokladem minulosti a vzácný léčebný pramen propojuje minulost s budoucností. Jejich příběh nás učí, jak důležité je zachování historického dědictví a respekt k přírodním zdrojům. Při návštěvě tohoto malebného místa se můžeme nejen inspirovat krásou krajiny, ale také se dotknout výjimečného spojení mezi člověkem, přírodou a léčivou silou pramenů.

Zdroje: jihoceskyvenkov.cz, regiony.rozhlas.cz, cs.wikipedia.org