Začátek neobvyklého příběhu

Celý příběh začal před několika desetiletími, kdy byla podepsána významná Úmluva OSN o mořském právu v roce 1982. Tato dohoda, kterou podepsalo celkem 157 států včetně ČSSR, měla za cíl zajistit mírový přístup k oceánským zdrojům. Všichni měli právo na podmořské území a těžbu nerostných surovin na dně oceánu.

Získání 150 tisíc km² podmořského území

Avšak některé bohaté státy jako Německo a Velká Británie tuto dohodu nepodepsaly a rozhodly se řídit se vlastními pravidly. V roce 1987 se tak začala formovat organizace Interoceanmetal Joint Organization (IOM), která sdružovala východní státy a zajistila jim právo na území o rozloze až sto padesát tisíc kilometrů čtverečních. Mezi tyto státy patřilo i tehdejší Československo.

Hledání nerostného bohatství

V roce 1991 tak Československo získalo svých 150 tisíc kilometrů čtverečních na dně Tichého oceánu. To znamenalo velkou příležitost pro průzkum nerostného bohatství, které se zde nacházelo, zejména vzácných kovů a chemických prvků. Tyto nerosty, nazývané konkrece, byly unikátní a měly obrovskou ekonomickou hodnotu odhadovanou na sto padesát miliard dolarů.

Postupná ztráta oceánského území

Bohužel, příběh naší oceánské expedice neměl dlouhého trvání. Těžba nerostů tak daleko od našeho pevninského území byla náročná a finančně neúnosná. V roce 1999 jsme se tak byli nuceni vzdát poloviny území, abychom udrželi ekonomickou stabilitu. Nicméně věřili jsme, že zbývající část bude i nadále využívána k průzkumu a těžbě.

Avšak roku 2016 se naše naděje rozplynuly. Naše oceánské území bylo předáno státům, které získaly licenci na těžbu a průzkum oceánského dna – Irsku, Velké Británii a Belgii. Pro nás to byl konec našeho krátkého dobrodružství na dně Tichého oceánu.

Odvážné sny o nových horizontech

A tak jsme ztratili unikátní příležitost těžit z podmořského bohatství, které nám příroda poskytla. Ale naše cesta nekončí tímto selháním. Zůstáváme státem uprostřed Evropy, který se může pyšnit jinými hodnotami a poklady. Zkusme hledat nové možnosti, investovat do výzkumu a vzdělání, a třeba se nám jednoho dne podaří objevit jiné nerostné bohatství v naší vlastní půdě. A kdo ví, třeba se nám někdy ještě šance na další dobrodružství v dálavách oceánů vrátí.

Zdroje: blesk.cz, rakovnicky.denik.cz, ctidoma.cz