Praotec Čech, který dovedl svůj lid až na Říp, aby právě zde usoudil, že jde o místo mlékem a strdím oplývající, nebo se mu zkrátka už nechtělo trmácet se pustou krajinou další kilometry, byl podle všech pověstí a zpráv Slovan. Nechme ale pověsti, byť jde o ty národní, na chvíli stranou. Ryze slovanské geny totiž v sobě nosí jen přibližně třetina Čechů. A ti ostatní? S nadsázkou by se dalo konstatovat, že patříme do skupiny “co dům dal”.

Jsme více Němci než Rusové

Střed Evropy býval v minulosti místem setkávání Slovanů s Germány, nájezdy sem pořádaly také severské národy. Není tedy divu, že odborníci jen těžko hledají lidi s ryze slovanskou genetickou výbavou. Naopak – ačkoliv se to vlastencům, kteří se s oblibou obracejí i k odkazu buditelů z devatenáctého a počátku dvacátého století, nebude líbit – český národ má mnohem blíže k základu germánskému.

Evropská směs

Genealogové dokonce dnes již mohou nabídnou konkrétní čísla, vycházející z bezmála pěti tisíc provedených testů, hodnotících původ mužských předků každé ze zkoumaných osob. Právě jejich závěry ale vyznavače teorií o ryze slovanském původu našeho národa určitě nepotěší. Česi jsou podle závěrů odborníků téměř dokonalou genovou směsí, dokonce je pravděpodobné, že v sobě nosíme ze všech evropských národů největší výběr genů z různých základů.

Jsme produktem migračních vln

Kdybychom tedy chtěli hovořit o původním obyvatelstvu našeho území, mohla by se o slovo přihlásit sotva pětina Čechů. Ostatní svůj původ odvozují od většinou nezvaných stálých hostů, kteří sem přišli v dobách válek, nájezdů nebo mnoha migračních vln, které se v historii přehnaly Evropou.

Zdroj: Youtube

Geny ze všech koutů

Se kterými evropskými, ale také třeba asijskými národy, jsme jako Češi v mnohem bližším příbuzenském vztahu, než by se nám mohlo zdát? Kromě Němců a Rakušanů, což bereme vzhledem k historii jako samozřejmé, jsou to ale třeba také Gruzínci nebo Albánci, ale také obyvatelé Kypru nebo Kréty. Zapomenout nesmíme ani na naše společné keltské předky, kteří zanechali potomstvo prakticky po celém území Evropy a propojili tak i zdánlivě nesourodá společenstva. Indoevropské kořeny má pak přes šedesát procent Čechů.

Jak to tedy s námi vlastně je? Jako obyvatelé střední Evropy jsou Češi zjevně téměř dokonalou směsicí genů, které se objevují v našem okolí. I když nejsme “čistokrevní” Slované, má taková výbava jistě svoje velké přednosti.

Zdroje: slovanskakultura, euro, novinky