Dva národy, nebo jeden?

Dlouhá staletí sdílené historie od středověkých měst a hradů až po moderní urbanismus zanechala v genech obyvatel Čech a Moravy hluboké stopy. Genetické studie ukazují, že i přes úzké propojení mezi těmito dvěma skupinami jsou zde drobné genetické odlišnosti.

Rozhodně to není tak, že bychom mohli rozdělit Čechy a Moravany na základě nějakých zřetelných genetických rozdílů. Studie prováděné v posledních letech odhalily, že ačkoli jsou mezi oběma skupinami některé drobné genetické rozdíly, jsou velmi malé a jsou spíše důsledkem různých migračních proudů v průběhu tisíciletí než důkazem o existenci dvou zcela odlišných národů.

Průzkum genového složení obou skupin

Skupina výzkumníků pod vedením Dr. Milana Macka ml. z Fakultní nemocnice v Motole, podrobila detailnímu studiu genové složení obyvatel Čech a Moravy a odhalila určité, i když jen drobné, odchylky. Tyto genové nesrovnalosti nijak nesouvisejí s nemocemi, ale spíše naznačují různý původ a životní styl předků obou etnických skupin.

Dle zjištění výzkumníků je zhruba třetina populace v Čechách a na Moravě nositelem čistě slovanských genů. Zbytek obyvatelstva je genetická směs migrantů z různých oblastí, většinou Germánů a Keltů. Tato genetická různorodost nás činí jednou z nejrozmanitějších populací v Evropě. Analýza díle říká, že na Moravě je o něco více obyvatel s podílem slovanských kmenů, kdeto česká populace zase nese více krve gemánské.

Odkaz prastarých lovců mamutů

Zdroj: Youtube

Ovšem nejzajímavější objev přišel s odhalením, že přibližně 18 % Čechů jsou potomci původních obyvatel Evropy, jejichž původ sahá 35 000 let zpět až k dávným lovcům mamutů. Tito lidé žili na území dnešní moravské Pálavy, Polska a severního Rakouska. Byli nejen zkušenými lovci, ale také vynikajícími řemeslníky, jak dokládají nástroje a ozdoby, které vyráběli.

Život prvních obyvatel Evropy

Lovci mamutů byli mistři v lovu, dokázali přežít v nepříznivých podmínkách díky své dovednosti v lovu a přípravě potravy. Jejich zuby, které ukazují známky dobré výživy, svědčí o tom, že nikdy nezůstávali bez jídla. Jejich řemeslná zručnost byla vidět na účinných zbraních, které si sami vyráběli. Byli schopni chemickými procesy zpracovat a narovnat mamutí kel, z něhož poté vytvářeli kopí měřící přes dva metry.

Lovci mamutů se také vyznačovali výbornými stopovacími schopnostmi. Byli schopni bez problémů vystopovat jakékoliv zvíře. Lovili zvěř různé velikosti od zajíců, polárních lišek a vlků až po jeleny, soby, bizony a mamuty. Co se týče mamutů, tito lidé byli schopni využít téměř všechno, co jim obří tvorové mohli nabídnout. Mamutí kly se staly hodnotným materiálem pro výrobu sošek, ozdob a různých nástrojů.

Naše geny, naše historie

A tak, zatímco se naše historie a kultura mohou lišit v závislosti na tom, zda jsme Češi, nebo Moravané, naše DNA nám říká příběh o společném původu a společných předcích. Nejvýznamnější je skutečnost, že tato genetická diverzita je důkazem našeho bohatého a pestrého dědictví, které nám umožnilo stát se tím, kým jsme dnes. Zároveň nám dává možnost porozumět a ocenit naše odlišnosti a jedinečnost.

Zdroje: lidovky.cz, rozhlas.cz, dotyk.cz