Ragnarök – největší strach válečníků

Mezi různými proroctvími a legendami byla jedna událost pro vikingy ztělesněním strachu – Ragnarök. Apokalyptická vize, pocházející ze starověkých Edd (kolekce starých severských básní a příběhů, které jsou hlavním zdrojem informací o norské mytologii a hrdinských příbězích), hovořila o katastrofické bitvě, která povede ke konci světa. Závěrečná konfrontace mezi Jotuny a Aesiry nebyla jen příběhem zkázy, ale hluboce zakořeněným strachem, který prostupoval vikinskou společností. Proroctví předpovídala svět pohlcený plameny a párou, scénář tak hrozný, že jen dva lidé přežijí a obnoví se.

Zdroj: Youtube

Svědectví o obavách z klimatu

Existenciální strach se vztahoval i na svět přírody. Vikingové, bystří pozorovatelé svého okolí, viděli v měnícím se klimatu známky blížící se zkázy. Příkladem toho je slavný kámen Rökstone, který byl původně považován za památník, ale dnes je chápán jako svědectví o obavách vikingů z klimatické krize, kterou již dříve zažili.

Chrám vikinských záhad

Jeskyně Surtshellir neboli Černá jeskyně na Islandu, pojmenovaná podle bájného obra Surtra, slouží jako klíčové archeologické naleziště pro pochopení reakcí vikingů na jejich apokalyptické obavy. Objev jeskyně a následný průzkum odhalily pozoruhodné důkazy o pokusech vikingů zmařit Ragnarök.

Význam jeskyně dále podtrhuje její geologický kontext. Island, země ohnivých sopek a pohyblivé země, představoval skutečný projev mýtů, které vikingům byly drahé. Došlo zde k prvnímu velkému výbuchu sopky, jehož byli Evropané svědky od doby ledové, a na vikinské osadníky se tak snesl stín zkázy. Pro ně tyto přírodní události nebyly pouhou náhodou, ale zlověstným znamením blížícího se Ragnaröku.

Rituály k oddálení soudného dne

Uvnitř jeskyně Surtshellir archeologové odhalili stavbu ve tvaru lodi a několik hromad zvířecích kostí, které naznačují rituální pokusy o oddálení konce světa. Nálezy ukazují na trvalé praktikování obětních rituálů, které pravděpodobně prováděla elita vikinské společnosti ve snaze uklidnit bohy a odvrátit apokalypsu.

Odkaz Surtra a souvislost se ságami

Jeskyně spojená se Surtrem, zlým severským plamenným obrem, se stala ústředním bodem ság vyprávějících o příchodu Ragnaröku. Zvuk Heimdallova Giallar-hornu, jak je v příbězích popisován, byl předzvěstí konce světa, kde se mraziví obři a Surtr spojí, aby přivodili zkázu.

Ragnaragno, islandská perspektiva

Zajímavé je, že spojení mezi Surtrem, Eddami a Ragnarökem může mít kořeny specifické pro Island, jak tvrdila odbornice na skandinávskou historii Bertha Philpottsová na počátku 20. století. Vyslovila domněnku, že tyto názory formovalo počáteční setkání s proměnlivou islandskou krajinou, což naznačuje, že zkušenosti vikingů na Islandu významně ovlivnily jejich mytologická vyprávění.

Vikinská jeskyně se svým mrazivým vchodem a tajemstvími, která skrývá, nabízí fascinující pohled do psychiky vikingů. Ilustruje složitou souhru mytologie, přírodních jevů a kulturních představ. Sága o válečnících, bozích a apokalyptických obavách není jen příběhem minulosti, ale bohatým odkazem, který stále inspiruje a láká k dalšímu studiu a zkoumání.

Zdroje: historicmysteries.com, archaeology.org, en.wikipedia.or