Hawkingův světelný odkaz

Záhadná povaha černých děr již dlouho fascinuje vědce i laiky. Černé díry, tradičně představované jako kosmické prázdnoty pohlcující vše ve svém okolí, byly považovány za neproniknutelné a neústupné. Stephen Hawking je však viděl jinak. V převratné hypotéze z roku 1974 Hawking navrhl, že černé díry nejsou temné propasti, ale spíše podobné slabým hvězdám, které vyzařují stálý proud záření, jev, který je dnes známý jako Hawkingovo záření.

Zdroj: Youtube

Laboratorně vytvořená černá díra

Ačkoli teorie Stephena Hawkinga byla revoluční, potvrzení její existence představovalo monumentální výzvu. Studium skutečné černé díry ve vesmíru se ukázalo jako nepřekonatelný úkol. Pokrok v experimentální fyzice však otevřel cestu k převratnému přístupu – k vytvoření umělých černých děr v laboratorních podmínkách.

Potvrzení teorie

Tým výzkumníků z Technion-Izraelského technologického institutu se vydal na ambiciózní cestu, aby Hawkingovu teorii potvrdil. Učinili tak sestrojením analogu pozemské černé díry, což je stejně složitý úkol, jak to zní. Jejich laboratorní černá díra nebyla tvořena zhroucenými hvězdami, ale spíše plynem z atomů rubidia, ochlazeným na téměř absolutní nulu a udržován na místě přesným laserovým paprskem.

Zavedením dalšího laseru přiměli plyn proudit jako vodopád, čímž vytvořili rychlostní bariéru podobnou okraji černé díry nebo horizontu událostí – jedna strana proudila pomaleji než zvuk, druhá rychleji. Experiment se zaměřil na detekci párů fononů, které jsou jako zvukové částice, vznikající v plynu. Fonon na pomalejší straně se mohl vzdálit, ale fonon na rychlejší straně nemohl uniknout, podobně jako nic nemůže uniknout černé díře, jakmile se dostane za horizont událostí.

Marathon měření

Ošemetnou částí bylo prokázat, že se tyto fononové páry chovaly tak, jak předpovídalo Hawkingovo záření, teoretický rys černé díry. Každý pokus o pozorování jevu zničil jejich černou díru BEC. Ale po opakování experimentu 97000krát během 124 dnů potvrdili, že Hawkingovo záření je v průběhu času konstantní, přesně jak předpověděl Stephen Hawking.

Důsledky objevu

Mimořádný úspěch nejen potvrzuje významný aspekt Hawkingovy práce, ale také otevírá nové cesty k pochopení černých děr. Experiment překlenul propast mezi teorií a pozorovatelnými jevy a umožnil vědcům zkoumat záhady černých děr v kontrolovaném laboratorním prostředí.

Důsledky objevu jsou hluboké. Prohlubuje naše chápání kvantové mechaniky a obecné teorie relativity a poskytuje testovací půdu pro teorie, které spojují základní pilíře fyziky. Honba za poznáním pokračuje a černá díra vypěstovaná v laboratoři svítí jako vodítko na naší cestě k odhalení tajemství vesmíru.

Zdroje: news18.com, livescience.com, zmescience.com