Černé díry jsou v současnosti považovány za běžnou součást vesmíru a odhaduje se, že jen naše galaxie jich má miliony. Jedná se o natolik hmotný objekt, že jeho gravitační pole je v jisté oblasti časoprostoru natolik silné, že žádný objekt včetně světla nemůže tuto oblast opustit. Ani člověk by to nedokázal?

Dříve science-fiction, dnes vážné téma

Černé díry byly teoreticky předpovězeny obecnou teorií relativity publikovanou v roce 1915 Albertem Einsteinem. Astronomům se dlouho nedařilo černé díry na obloze najít, a tak by se vám ještě poměrně docela nedávno s tímto tématem ke konverzaci nejspíš vysmáli. Prvním vážným a dnes již prokázaným kandidátem se stala v roce 1971 hvězda v binárním systému v souhvězdí Labutě kryjící se s rentgenovým zdrojem Cygnus X-1

Co spadne do černé díry, je nenávratně pryč

Černé díry nesou docela logický název, neboť neodrážejí ani nevydávají žádné světlo. Mohou být tedy viditelné pouze tehdy, pokud pohlcují nějakou hvězdu nebo plynnou mlhovinu, které se dostaly příliš blízko k jejímu horizontu událostí. Co to ten horizont událostí vlastně je? Horizontem událostí je označována myšlená kulová „plocha“ obklopující hmotu černé díry. Na úrovni horizontu událostí je úniková rychlost rovna rychlosti světla. Neobyčejně silné gravitační pole brání všemu uvnitř horizontu událostí uniknout přes jeho povrch. Cokoliv z vnějšku se může propadnout přes horizont událostí, ale nikdy tomu nemůže být naopak. Tudíž přiblížíte-li se k neviditelnému horizontu událostí černé díry a překročíte jej, není cesty zpět. Z černé díry se nedostanete ven a existuje pro to dobré vysvětlení. Gravitace je tam vážně tak silná, že se zpátky "na světlo" nedostane ani světlo, které má podle zákonů fyziky maximální možnou rychlost, které lze teoreticky dosáhnout!

Při pádu do díry byste se natáhli jako špageta

Gravitace černých děr je tak silná, že i poměrně malá vzdálenost znamená poměrně velký rozdíl v gravitační síle. Kdybyste například do nějaké černé padali, tak by byl velký rozdíl mezi gravitační silou, která působí na vaše nohy, a silou, která působí na vaši hlavu. Pokud byste do ní padali nohama napřed, v praxi by to znamenalo, že by byly nohy přitahovány výrazně vyšší silou a vaše tělo by se postupně natáhlo jako špageta. Tomuto procesu se dokonce odborně říká špagetifikace.

Na konci by vás čekala krutá smrt

Nejedná se o žádné spekulace, astronomové zaznamenali, jak se hvězdy dostávají na horizont událostí černé díry. Hvězda je pak natažena a rozdrcena. Tudíž by pro vás tento pád představoval nepříjemnou smrt a rozhodně byste si nedělali hlavu s nějakými existenciálními záhadami, které by na vás čekaly na druhé straně.

Špagetifikace je sice opravdový proces, ale k žádné černé díře se není možné dostat, protože jsou miliony světelných let daleko. I kdyby se to člověku podařilo, tak by o špagetifikaci stejně nepodal žádné svědectví, neboť by byl po dopadu do díry hned mrtvý.

ZDROJE:

https://www.denik.cz/veda-a-technika/vesmir-cerne-diry.html

https://www.stoplusjednicka.cz/co-se-stalo-kdyby-zemi-pozrela

https://www.flowee.cz/planeta/8092-co-by-se-stalo-s-clovekem

https://www.funfacts.cz/procesu-padu-do-cerne-se-odborne-rika