Na počátku 20. století byla Centralia malým uhelným městem, kde 14 aktivních uhelných dolů tvořilo srdce jeho ekonomiky. S více než 2 500 obyvateli prožívala městská ulice svůj vlastní ruch. To však zmizelo v průběhu šedesátých let 20. století, kdy došlo k úpadku těžby uhlí a mnoho dolů bylo opuštěno. Navzdory tomu zde zůstalo více než tisíc obyvatel, kteří si stále ponechali své domovy.

Zdroj: Youtube

Požár, který nikdy neskončil

Osudný okamžik nastal v roce 1962, když se městská rada rozhodla vypořádat s nelegálními skládkami tím, že je jednoduše zapálí. Zdánlivě jednoduché rozhodnutí vypálit skládku se ukázalo být fatálním. Co mělo být rutinním odstraněním odpadu, se rychle proměnilo v katastrofu. Požár, který se měl postarat o odpad, skončil v labyrintu uhelných tunelů pod městem, který byl ideálním prostředím pro šíření požáru.

Marné pokusy o hašení

První pokusy o hašení požáru byly chaotické a nedostatečně promyšlené. Finanční prostředky rychle mizely a žádná strategie nebyla dostatečně efektivní. Různé plány včetně výkopových prací a pokusů o hašení směsí drceného kamene a vody skončily fiaskem. Městem se začaly šířit zvěsti o špatném plánování a nedostatečném financování, ale pravdou bylo, že nikdo prostě nevěděl, jak tuto nevídanou katastrofu zastavit.

Pro obyvatele nastala noční můra

Začalo to však postupně ovlivňovat životy obyvatel. Jedovatý kouř pronikl do domů a obchodů, stromy odumíraly a půda se měnila v popel. Dokonce i samotná země se pod nohama začala propadat, což vyvrcholilo tím, že se v roce 1981 otevřela propast, do níž spadl dvanáctiletý chlapec, který přežil jen zázrakem.

V roce 1992 byla nakonec Pensylvánie nucena uznat, že boj s nekontrolovatelným ohněm je marný. Obyvatelé, kteří odmítali opustit své domovy, stále trvali na svém. Až v roce 2013 vyhráli soudní spor se státem, který jim přinesl kompenzace za jejich majetek, který byl takřka ztracen. Centralia však už byla téměř opuštěná.

Estetika v ruinách

Ironicky se právě díky této katastrofě stala Centralia turistickou atrakcí. Přestože téměř všechny budovy byly srovnány se zemí a většina obyvatel odešla, Centralia stále přitahuje pozornost. Silnice, která kdysi sloužila jako hlavní cesta do města, byla zasypána a proměněna na "graffiti highway", kde umělci z celého světa zanechali svou stopu v podobě sprejových maleb.

Umírající, ale nikdy zapomenuté město

Dnes v Centralii žije méně než pět lidí. Pod zemí hoří tolik uhlí, že požár potrvá nejméně dalších 250 let. Město zůstává duchovním mementem lidského selhání. Ačkoliv se však z tragédie nikdy nevzpamatovalo, jeho příběh bude inspirovat a varovat generace ještě dlouho po nás.

Zdroje: www.salon.com, science.howstuffworks.com, www.history.com