Catedral de Justo Gallego je jedním z nejzvláštnějších architektonických zázraků na světě a představuje rozsáhlé mistrovské dílo, které se rozkládá na neuvěřitelných 4 700 metrech čtverečních. Pyšní se kryptou, dvěma křížovými chodbami, 12 věžemi a 28 kopulemi. Ještě více ohromující je netradiční způsob, jakým byla tato katedrála postavena. Justo se do monumentálního úkolu pustil bez plánů, bez stavebního povolení a se sbírkou cihel zachráněných ze šrotu.

Zdroj: Youtube

Nekonvenční architekt

Justo Gallego Martínez se narodil 20. září 1925 v Mejorada del Campo. Vyrůstal ve skromné zemědělské rodině a od útlého věku mu byla vštěpována hluboká katolická víra. Jeho cesta k mnišství začala, když se v 11 letech stal svědkem hrůz španělské občanské války. Brutální akce komunistických sil, včetně střílení kněží a plenění kostelů, zanechaly na psychice mladého Justa nesmazatelnou stopu a vedly k hluboce zakořeněné nedůvěře k socialistické správě města.

O několik let později, v roce 1961, vstoupil Justo do trapistického kláštera. Jeho zdraví však dostalo těžkou ránu, když onemocněl tuberkulózou. Zdravotní stav se dále zhoršoval kvůli přísné zdrženlivosti, kterou trapisté praktikovali. Během rekonvalescence složil slavnostní slib – pokud se uzdraví, postaví kostel ke cti Nuestra Señora del Pilar (Panny Marie Sloupové). Jako zázrakem se uzdravil a věrný svému slovu se vydal na mimořádnou misi.

Vize bez plánů

Justo začal stavět 12. října 1961 na pozemku, který mu odkázali rodiče. Neexistovaly žádné architektonické výkresy, žádné formální plány, jen vize poháněná neochvějnou vírou a inspirace ikonickými stavbami. A jeho stavební materiál? Justo použil na stavbu cihly a dřevo, ovšem většina materiálů byla získána ze šrotu a recyklovaných předmětů včetně starých sudů od benzínu. Když se místní obyvatelé dozvěděli o Justově ambiciózním počinu, nazvali stavbu "katedrála z harampádí".

Osamělá práce z lásky

Justo se šest desetiletí věnoval tomuto monumentálnímu úkolu převážně sám. Příležitostně mu pomáhali místní obyvatelé a jeho synovci. Ačkoli Justo občas vyhledával rady odborníků na vlastní náklady, spoléhal se především na vlastní odhodlání a víru, která ho vedla. A jaký byl výsledek?

Monumentální dílo

Vnější plocha katedrály má neuvěřitelných 8 000 metrů čtverečních, přičemž čelní strana měří 20 x 50 metrů. Kolosální kopule připomínající baziliku svatého Petra se tyčí do výšky asi 40 metrů a v průměru se rozpíná přibližně 12 metrů. Sloupy jsou vytvořeny z olejových sudů, které byly precizně naskládané. Okna byla vytvořena s pečlivou trpělivostí z různobarevných střepů skla, které byly náležitě slepeny dohromady. Během celé stavby nebyl použit jediný jeřáb.

Zajímavé je, že i společnost Coca-Cola Bottlers uznala a podpořila Justovo jedinečné úsilí. Financovala část stavebních prací a jako projev vděčnosti byla v jejich kanceláři vystavena velká fotografie Justa vyrobená z víček od lahví. Jeho sláva se rozšířila po celé zemi, když v roce 2005 televizní reklama Aquarius ukázala Justovu cestu za stavbou katedrály.

Výzvy a kontroverze

Navzdory svým pozoruhodným úspěchům čelil Justo kritice a výzvám. Katedrála neměla stavební povolení, což vedlo k námitkám některých občanů a architektů, jako byl Andrés Cánovas. Objevily se obavy o bezpečnost a pochybnosti o souladu stavby s předpisy.

Odkaz a kontroverze

Životní dílo a obětavost Justa Gallego Martíneze se uzavřely 28. listopadu 2021 ve věku 96 let. Jeho posledním přáním bylo být pohřben v kryptě katedrály, ale místní rada váhala kvůli nedodržení španělských hygienických předpisů. Místo toho byl Justo uložen k poslednímu odpočinku na hřbitově v Mejorada del Campo.

Jeho odkaz však žije dál. Justo odkázal svou katedrálu nevládní organizaci Mensajeros de la Paz (Poslové míru) se závazkem dokončit jeho životní dílo. Přestože budoucnost jedinečné stavby zůstává nejistá, otec Ángel García Rodríguez, zakladatel a předseda organizace, zdůrazňuje, že Justův duch bude v katedrále přebývat i nadále, což je důkazem jeho neochvějné víry, obětavosti a pozoruhodné vize.

Zdroje: euronews.com, theguardian.com, en.wikipedia.org