Starověká víra ve střetu s moderní dobou

Papua-Nová Guinea, krásný ostrovní stát v jižním Tichomoří, skrývá ve svém nitru nejen ohromující přírodu a pestrou kulturu, ale také temné stíny minulosti. Jedním z neobvyklých a kontroverzních jevů, kterým se na tomto místě stále věnuje pozornost, jsou hony na čarodějnice. Navzdory modernizaci a zvýšené informovanosti zůstává víra v magii, čarodějnictví a zlé duchovní bytosti stále silná. Ale co je hlavním hnacím motorem, který pohání tyto temnné lovce čarodějnic?

Izolovaná vysočina a zakořeněné tradice

Zásadní roli v udržení těchto tradic hraje geografie Papuy-Nové Guineje. Zatímco nížiny byly otevřeny vlivům západního světa, vysočina zůstala izolovaná a uchovala si své kořeny. Dlouhá izolace vedla ke vzniku specifických kulturních vývojů a systémů víry. Na vysočině se vyvinula hluboká úcta k duchovním silám přírody a předkům, což stále ovlivňuje myšlení obyvatel.

Víra v čarodějnictví jako vysvětlení pro nezdary a tragédie je hluboce zakořeněná. Historicky byla čarodějnice považována za původce nemocí, smrti a neštěstí. Tato přesvědčení byla zděděna generacemi a stále zůstávají součástí kulturního DNA Papuy-Nové Guineje. Když se lidé potýkají s moderními problémy, jako jsou ekonomická nejistota, nezaměstnanost nebo pandemie, hledají vysvětlení ve známých vzorech.

Mučení a vraždy ve jménu víry

Zdroj: Youtube

Jedním z nejznepokojivějších aspektů současného čarodějnictví v Papui-Nové Guineji je nárůst násilných aktů proti obviněným čarodějnicím. Příběhy o mučení, upalování a dokonce i vraždách žen obviněných z čarodějnictví jsou bohužel příliš běžné.

Hony nejsou omezeny jen na venkovské oblasti, ale projevují se také ve městech. Odsuzování těch, kteří jsou obviněni z čarodějnictví, je nemilosrdné. Osoby obviněné z praktikování čarodějnictví čelí výhrůžkám mučením a smrtí. V kontroverzním případu z roku 2013 byla mladá matka podezřelá z čarodějnictví upálena zaživa. Její vlastní dcera byla následně také obviněna a mučena.

Boj s násilím a hledání řešení

Ačkoliv vláda Papuy-Nové Guineje podniká kroky k zastavení násilí spojeného s obviněním z čarodějnictví, násilí stále trvá. Jedním z hlavních problémů je nedostatek vzdělání a osvěty v odlehlejších oblastech země, kde jsou tyto tradice nejhlouběji zakořeněny.

Ekonomický a společenský tlak

Ale je tu i další faktor – ekonomický a společenský tlak. Papuánci, kteří se stěhují z venkova do měst v naději na lepší životní podmínky, často zjišťují, že život ve městech je těžký a nejistý. Při hledání vysvětlení svých potíží se mnozí obracejí k tradiční víře a hledají viníka ve formě čarodějnice.

Čarodějnictví na Papui-Nové Guineji je složité a hluboko zakořeněné téma, které nelze jednoduše "vyléčit" zavedením nových zákonů nebo trestů. Potřeba většího vzdělávání, osvěty a porozumění pro tyto komunity je zřejmá. Ačkoliv mnoho Papuánců věří v magii, je důležité, aby byli informováni o důsledcích fyzického násilí a byli podporováni v hledání alternativních řešení svých problémů.

Zdroje: aljazeera.com, time.com, ancient-origins.net