Místo bytů klece

Za leskem Hongkongu se nachází temná stránka života. S cenami bydlení dosahujícími astronomických výšek se mnozí chudí obyvatelé musejí uspokojit s bydlením v malých, stísněných klecových kójích. Život v takovémto prostředí je doslova výzvou a je často za hranicí důstojnosti.

Statistiky ukazují, že s drsnou realitou se potýká asi 15 procent obyvatel města. Často jsou to i senioři, kteří po celý život pracovali na budování tohoto města, a nyní nemají jinou možnost, než se tísnit v takzvaných "rakvích". Ačkoliv největší kóje mohou mít až dvanáct metrů čtverečních, nejsou neobvyklé ty, jejichž rozměry jsou pouhých pět metrů čtverečních, což je méně než polovina běžného parkovacího místa. Ti nejchudší se musejí spokojit i s prostorem menším než dva metry čtvereční. Měsíční nájem takového bytu seniorovi "sežere" celý jeho měsíční důchod.

Stísněný život v hustém městě

Co vede k tak extrémním podmínkám? Hongkong má jednu z nejvyšších hustot obyvatelstva na světě. Až 7 000 lidí může žít na jednom kilometru čtverečním. Prostoru pro bydlení proto rozhodně není nazbyt.

Ani byty běžných rodin neoplývají velkým prostorem, musejí si obvykle vystačit s přibližně 30 metry čtverečními. A pokud má rodina služebnou, což není neobvyklé, je zvykem, že bydlí společně. Služebná však občas spí v extrémních podmínkách, třeba v poličce nad kuchyňskou linkou.

Cena za pronájem klece je závratná

Zdroj: Youtube

Nájem miniaturních prostor, ve kterých bydlí nejchudší obyvatelé Hongkongu, se pohybuje mezi dvěma až třinácti tisíci korunami měsíčně, v přepočtu na metr čtvereční tak jde o jedno z nejdražších bydlení. Cena za metr je vyšší než v případě luxusních apartmánů ve městě. Pro majitele bytů pro chudé tak jde o velmi dobrý byznys. Standardní byt totiž může obsahovat až osm takových mikroprostorů.

Nulové soukromí

Pro obyvatele stísněných klecí či kójí je soužití v těchto podmínkách náročné nejen z hlediska prostoru, ale i soukromí. Tenké překližkové stěny prakticky neizolují zvuk, což znamená, že se každý hovor či zvuk stává součástí společného života.

Je až neuvěřitelné, že toto bydlení je v souladu se zákonem – městská vyhláška vyžaduje, aby byty splňovaly pouze bezpečnostní a požární předpisy – riziko požáru je vzhledem k množství lidí žijících v tak malém prostoru obrovské. A požární statistiky tuto obavu jen potvrzují.

Zásahy vlády a hledání řešení

Vzhledem k vážnosti situace hongkongská samospráva společně s centrální vládou v Pekingu hledá cesty k řešení. Existuje rozsáhlý plán, který zahrnuje výstavbu městských bytů, zvyšování minimálních mezd a poskytování větších sociálních dávek, který už přinesl jisté výsledky.

Avšak s rostoucí hustotou obyvatelstva města a s ní spojeným nárůstem cen nemovitostí je tempo těchto změn často nedostačující. Přesto čínská vláda a zejména místní samospráva reagují na tlak veřejnosti a považují tuto situaci za jednu ze svých nejvyšších priorit. Slibují, že brzy najdou účinné řešení tohoto palčivého problému, aby se život v Hongkongu stal důstojným pro všechny jeho obyvatele.

Globální problém v lokálním kontextu

Tento problém není jedinečný pouze pro Hongkong. Ve městech po celém světě se lidé potýkají s vysokými náklady na bydlení, což ukazuje na širší, globální problém.

I když jsou ekonomický růst a rozvoj důležité aspekty, neměly by jít na úkor základních lidských práv a důstojnosti. Příběhy obyvatel Hongkongu žijících v klecových kójích nás nutí zamyslet se nad tím, jakou cenu jsme ochotni platit za ekonomický úspěch. A možná je to také připomenutí, že je čas najít nový, udržitelnější způsob, jak budovat naše města a společnosti.

Zdroje: news.sky.com, time.com, theatlantic.com