Národní přírodní rezervace leží u silnice spojující Adamov a Křtiny, a je druhým nejdelším jeskynním systémem v České republice. Měří celých 15 kilometrů! To ale zřejmě není hlavní důvod, kvůli kterému toto místo navštíví ročně tisíce lidí.

V jeskyni zemřelo násilnou smrtí 40 lidí

V sedmdesátých letech devatenáctého století objevil lékař a archeolog Jindřich Wankel v Býčí skále lidské ostatky. Po tomto objevu začaly vznikat různé tajemné teorie a pověry, co se tak asi ve skále mohlo kdysi stát. Těla, která se našla, byla totiž rozsekaná a zohavená! Kromě lidských pozůstatků se v předsíni našlo i desetitisíce bronzových, kamenných, železných i keramických předmětů, mělo jít především o zbraně, šperky, sošky a další věci pocházející z doby až kolem 5. století. V knize Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti Wankel tvrdí, že šlo o rituální pohřeb náčelníka, kterého do hrobu museli doprovázet i ženy, čeleď a koně. „Byli zavlečeni dovnitř, zbaveni ozdob a usmrceni. Některým byly useknuty ruce, jiným rozťaty hlavy. Vraždilo se neúnavně, dokud nebyly všechny oběti mrtvé. I koně rozsekali na kusy a jejich údy rozeseli po jeskyni. Nádoby s obětními dary byly navršeny na jednu hromadu a na vše bylo rozestřeno zuhelnatělé obilí," popisuje své domněnky v knize. Co se tehdy mohlo stát, ale zůstává stále záhadou.

Není tedy divu, že toto místo neoplývá právě nejpozitivnější energií. Ba naopak! Turisté, kteří už jeskynní systém navštívili, říkají, že je tu slyšet zpět, výkřiky a volání. Další zvláštní věcí, jíž si lidé všimli, jsou světýlka objevující se v místech, kde nikdo živý není. Za černých hlubokých nocí zase podle legend vychází z jeskyně okázalý průvod, jenž s prvními slunečními paprsky zase zmizí hlubinách. Vnímavější návštěvníci prý dokážou zaznamenat na místě negativní energii, která je může zcela zastavit. Zdrojem negativních vibrací Býčí skály mají být právě ony rituální oběti.

Kde se vzal název Býčí skála

Jednoznačnou odpověď na tuto otázku nedostaneme. Existuje teorie, že název vznikl v roce 1869 po nalezení bronzové sošky býka, jenže speleolog Vladimír Šebeček upozorňuje na to, že jméno je minimálně o 100 let starší.

Dostat se do Býčí skály není jednoduché

Býčí skála je jedním z největších zimovišť netopýrů v ČR, z důvodu jejich ochrany je jeskyně od 1.10. do 30.4. pro exkurze zcela uzavřena! Býčí skála se návštěvníkům otevírá jen 3× ročně v rámci Dnů otevřených dveří. Akce se zpravidla koná 3 po sobě jdoucí letní víkendy (v květnu, červnu nebo v červenci). Prohlídka Býčí skály je možná v době od 9 do 16 hodin a trvá 90 minut. Akce se koná za každého počasí pod záštitou Správy CHKO Moravský kras. Exkurze mimo "Dny otevřených dveří" jsou možné jen výjimečně.

ZDROJE:

https://www.byciskala.cz/

https://www.rogelli.cz/byci-skala/

https://www.stoplusjednicka.cz/horor-praveku

https://nasregion.cz/kruta-smrt-v-temnotach

https://brnensky.denik.cz/serialy/byci-skala