K tomu, aby se mohly albánské, ale i kosovské nebo černohorské ženy stát přísežnými pannami, musí nejprve po důkladné úvaze složit slib panenství a čistoty. Pak už mohou nastoupit novou životní cestu. Proč to dělají? Nejde o problémy se sexualitou, jak bychom se mohli domnívat. Tyto ženy zkrátka jen odmítají dostat se do područí mužské společnosti. V tom to celé vězí. Chtějí být rovni mužům a to v sukni a s dlouhými vlasy v některých oblastech světa zkrátka stále nejde.

Bez práv i bez hodinek

Jak to ještě nedávno vypadalo s ženskými právy ve zmiňované Albánii? Zvláště severní oblast této země, která i do dnešní doby zůstává daleko za vývojem v Evropě i ve zbytku vlastní země, jsou ženy doslova jiným živočišným druhem než muži. Těm se musí ve všem podřizovat, jejich jedinou prací a také zájmem musí být péče o rodinu, ale přitom je nemyslitelné, aby vlastnily jakýkoliv majetek. Podnikání nebo zkrátka jen zaměstnání nepřipadá v úvahu. A kdo by se také divil, když tady ženy nemají ani právo nosit na ruce hodinky. Je pravdou, že se civilizace již pomalu prodírá i sem, ale tak docela samozřejmé to stále ještě není. Zvyk je železná košile a místním mužům to tak zřejmě vyhovuje. Proč se tedy svých privilegií vzdávat, když se ženy nesmí vzpouzet?

Jak se vyhnout domluvenému sňatku?

Je pravdou, že se v současné době objevuje stále méně žen, které se k takovému kroku odhodlají. Nejedna burrnesha – tak se přísežným pannám v tamních krajích říká – se ale rozhodla pro slib čistoty z důvodu, který je pochopitelný. V Albánii totiž stále mnohdy platí, že dceři vybírají ženicha její rodiče, lépe řečeno otec. Často je rozhodnuto již při narození děvčátka. Co se stane, když si mladí lidé nepadnou do oka? Žena se musí podvolit vůli otce a poté i svého muže.Je zkrátka jejich majetkem. Která z dívek se takovému osudu chtěla vyhnout, může volit třeba cestu burrneshy. Není to jednoduché rozhodnutí, ale o jisté východisko z nouze přece jen jde, vlastně o jediné. Odmítnutí sňatku mohlo celou rodinu stát mezi výbušnými Albánci velké problémy, a to i pro několik dalších generací. Dobrovolný slib čistoty byl ale uznáván jako omluva i v takovou chvíli.

Zdroj: Youtube

První burrneshy

Jak se vlastně v minulosti tento trend objevil? Šlo ve své podstatě o nutnost ve chvíli, kdy zemřel poslední mužský člen rodiny a majetek tak neměl kdo zdědit. Za velmi přísných podmínek se pak mohla neprovdaná žena stát burrneshou a převzít tak mužskou roli v rodině. Kromě dalších práv získala privilegium nosit kalhoty, kouřit nebo nahlas nadávat. Na nic z toho obyčené ženy nesmí ani pomyslet. Pro některé z nich je proto vstup do nového, mužského, světa, doslova vysvobozením.

Zdroje: BBC, nytimes, bloomsbury