Víra v upíry

Nevinná dívka večer uléhá na lůžko a ráno se probouzí s dvěma krvavými rankami na svém hrdle. To se opakuje každou noc, dokud vyčerpána následkem ztráty krve nezemře, aby se z ní také stala upírka... První dochované záznamy o upírech pocházejí z 11. století z Ruska. Ať už lidé věřili v existenci mrtvých, kteří vstávali ze svých hrobů, aby se nasytili krví svých blízkých z jakéhokoli důvodu, ze strachu z nich vymýšleli způsoby, jak se jim bránit. Na jejich odpuzení se používal česnek, svěcená voda nebo kříž. Pokud panovalo podezření, že se ze zesnulého stal upír, bylo nutné znova ho usmrtit. Osvědčeným způsobem, jak zabránit, aby v noci opouštěl svůj hrob, bylo vrazit mu do srdce zašpičatělý kůl. V některých oblastech oddělovali hlavu od trupu, nebo nebožtíka položili do rakve na břicho, aby nenašel cestu, jinde rakev zatížili kameny, aby se nedostal ven.

Ve střední Evropě vrcholila víra v upíry v 18. století. Tehdy docházelo k největšímu znesvěcování hrobů. Zabránila tomu až Marie Terezie, která pověřila významné vědce a lékaře, aby se možnou existencí upírů zabývali. Jejich zpráva zněla jasně: upíři nejsou. Panovnice zakázala otevírání hrobů a probodávání těl zesnulých.

Bulharské rituály proti upírům

V Bulharsku lidé po staletí věřili, že se upírem stane po smrti každý zlý člověk. Aby tomu zabránili, probodli mu po smrti hruď železnou tyčí nebo kůlem, tím ho potom připíchli k rakvi, aby nemohl o půlnoci opustit svůj hrob a děsit lidi. Je to rituál, jehož kořeny sahají až do 13. století. Bulharský archeolog N. Ovčarov říká: „Nežijeme ve středověku, abychom věřili na upíry, ale ještě před třiceti, pětadvaceti lety byl v bulharských vesnicích pověřený člověk, který probodával těla zemřelých kůly. Takto ‚léčených upírů‘ bylo v posledních letech objeveno více než sto. Všichni byli muži a byli to významní občané. Jeden ‚upír' byl objeven v roce 2012 v Sozopolu, pozůstatky jiného na sedm tisíc let starém posvátném místě hluboko v pohoří Rodopy.“ Zatímco hon na upíry ve střední Evropě rázně ukončila Marie Terezie, v Bulharsku i dodnes někteří obyvatelé věří, že upíři existují.

Zdroje: www.ancient-origins.net, www.novinky.cz