Na cestě za Bohem…

Pomineme teorii velkého třesku i otázku, kde se vzal Bůh, kdo ho stvořil a v jakém prostoru bylo jeho bytí před tím, než z „prázdnoty“ stvořil vesmír. Berme, že Bůh prostě je…

Vědecky je prokázáno, že věřící jsou v životě spokojenější a citově vyrovnanější. Věří v zázraky a veškeré tajemno a nadpřirozené jevy připisují božím znamením. Vědecká obec se naopak snaží pro vše „nadpřirozené“ najít vysvětlení. Ne vždy se to ale podaří. Je to důkaz, že Bůh existuje? Nebo je to jen nedostatek současných znalostí přírodních zákonů a vesmíru? Albert Einstein svého času prohlásil: „Nejkrásnější, co můžeme zažít, je tajemno. Je zdrojem veškerého skutečného umění a vědy. Ten, komu je tento cit cizí, kdo se už nedokáže zastavit v úžasu je stejně dobrý jako mrtvý; jeho oči jsou zavřené.“ Je vše tajemné a nevysvětlitelné boží vůlí?

Bůh, tajemno a vědci

Americký fyzik a profesor teoretické fyziky Michio Kaku není zcela jistě jediný (a to nejen z řad vědců), který říká, že existenci Boha nemůžeme dokázat ani vyvrátit. „Věda je založena na tom, co je testovatelné, opakovatelné a vyvratitelné. Tomu se říká ,věda‘. Existují však určité věci, které testovat, opakovat a vyvrátit nelze. Mezi ně patří Bůh,“ říká a dál vysvětluje: „Když vědci používají slovo Bůh, obvykle mají na mysli boha Řádu. Příkladem může být jeden z nejdůležitějších Einsteinových objevů, a to jsou zjištění nabytá z četby prvních knih o vědě v raném dětství. Okamžitě si uvědomil, že většina toho, co ho učili o náboženství, nemůže být pravdivá. Po celou svou kariéru se však držel víry, že ve vesmíru existuje tajemný božský řád.“

A tak se dostáváme k „podstatě“ Boha. Pohled na to, kdo nebo co je Bůh a jak ho chápat se tak značně liší.

Bůh jsou fyzikální zákony

Jedním z mnoha odborníků, kteří tvrdí, že není důvod v Boha nevěřit a že věda a náboženství spolu můžou jít ruku v ruce je americký astrofyzik Neil deGrasse Tyson. Vědci se mnohokrát přesvědčili, že především kvantová fyzika obrací vědecké chápání světa a vesmíru vzhůru nohama. Vesmír je stále jedna velká tajemná hádanka se spoustou otazníků. A tajemné je nadpřirozené. Tyson nabídl zajímavé vysvětlení existence Boha, nad kterým se zamýšleli odborníci i laici. Mohl by být Bůh projevem fyzikálních zákonů? „… takže beru v úvahu to, co mnozí lidé říkají, že Bůh je, ale existují i jiné způsoby, jak o Bohu přemýšlet, možná je projevem fyzikálních zákonů ve vesmíru,“ řekl.

Doušku v podobě hypotézy matematického vesmíru přidává švédsko-americký fyzik a kosmolog Max Tegmark. Podle ní vše, co existuje matematicky, existuje i fyzicky. „Pokud věříte ve vnější realitu nezávislou na lidech, pak musíte také věřit v to, co nazývám hypotézou matematického vesmíru: naše fyzická realita je matematickou strukturou. Jinými slovy, všichni žijeme v gigantickém matematickém objektu. Objektu, který je složitější než dodekaedr a pravděpodobně také složitější než objekty, které se objevují v dnešních nejpokročilejších teoriích. Vše v našem světě je čistě matematické. Včetně vás. Pokud tedy na chvíli připustíme, že je tato teorie věrohodná, pak také můžeme připustit, že Bůh zná nejen matematiku, ale i fyzikální zákony.“

Ať je Bůh „bytost“, jak mnozí věří, či neznámá energie, hmota nebo sám „prostor“, jak říká Tyson: „Jsme součástí tohoto vesmíru; jsme v tomto vesmíru, ale možná důležitější, než obě tyto skutečnosti je, že vesmír je v nás.“ A Bůh ať je v jakékoli podobě, dal vesmíru řád a rovnováhu.

Zdroje: www.messagetoeagle.com, theconversation.com