Vápencové lomy a dělnické domy

Uprostřed vápencových lomů a usedlosti Zámečnice se v 19. století začala formovat osada Buďánka. Když dělníci z nedalekých vinic a vznikajících smíchovských továren začali stavět domy, netušili, že pokládají základy obce, která obstojí ve zkoušce času. Na strmých svazích se rozvinula síť malebných domků a úzkých uliček, které objala příroda i lidská vynalézavost.

Zdroj: Youtube

Buďánka v díle Jakuba Arbese

Strukturu vesnice neurčovaly jen budovy, ale také život, který v ní vzkvétal. Jak obyvatelé obdělávali zahrady, chovali zvířata a stavěli další stavby, Buďánka rostla. Měla takový půvab, že literární mistr Jakub Arbes neodolal a vesnici vykreslil v románech jako "Můj přítel vrah" a "Rváč". V jeho dílech byla Buďánka divoká, ale romantická.

Války a hrozba demolice

Ačkoli byla vesnice živá a plná života, zažila i těžké časy. Její úpadek začal během první světové války, zrychlil se s válečnými hrůzami druhé světové války a v následujících letech čelila dalším výzvám. Osmdesátá léta 20. století s sebou přinesla temná mračna možné demolice, neboť tehdejší vláda usilovala o výstavbu kolosální stavby pro byrokratické účely. Teprve sametová revoluce přinesla úlevu, ale šrámy z tohoto období zůstaly.

Jizvy minulosti

S opuštěnými domy, jejichž majitelé zůstávali stranou, jako by pulzující tep Buďánky utichl. Prohlášení obce za památkovou rezervaci v roce 1991 byl pozitivním krokem, avšak opuštěné domy stále svědčí o jejich dlouhodobém zanedbávání.

Moderní vlivy

Duch Buďánky je ale silný. Obec se pomalu vydává na cestu znovuzrození. Proměna je patrná už dnes, kdy prastaré zdi obklopují moderní objekty.

Kdysi opuštěná osada se nyní znovu probouzí k životu. Kde dříve stával koloniál, nyní vítá návštěvníky útulná kavárna spojená s komunitním centrem. K dispozici je zde také informační středisko pro celou památkově chráněnou oblast. Prostory ožívají různými společenskými akcemi od kurzů výtvarného umění po lekce pilates.

Tam, kde některé budovy podlehly zubu času a nelze je již obnovit, nabízí se příležitost pro moderní architektonické nápady. Těchto míst může využít umělecká komunita pro své ateliéry, nebo se mohou stát centrem kulturního dění a společenského setkávání. I přesto, že se v bývalé dělnické osadě začínají objevovat nové domy, svou jedinečnou atmosféru Buďánka rozhodně neztrácí a člověk si ani neuvědomí, že se nachází uprostřed rušné Prahy.

Zdroje: prahaneznama.cz, cs.wikipedia.org, idnes.cz