Vápencové lomy a dělnické domy

Uprostřed vápencových lomů a usedlosti Zámečnice se v 19. století začala formovat osada Buďánka. Když dělníci z nedalekých vinic a vznikajících smíchovských továren začali stavět domy, netušili, že pokládají základy obce, která obstojí ve zkoušce času. Na strmých svazích se rozvinula síť malebných domků a úzkých uliček, které objala příroda i lidská vynalézavost.

Buďánka v díle Jakuba Arbese

Strukturu vesnice neurčovaly jen budovy, ale také život, který v ní vzkvétal. Jak obyvatelé obdělávali zahrady, chovali zvířata a stavěli další stavby, Buďánka rostla. Měla takový půvab, že literární mistr Jakub Arbes neodolal a vesnici vykreslil v románech jako "Můj přítel vrah" a "Rváč". V jeho dílech byla Buďánka divoká, ale romantická.

Války a hrozba demolice

Ačkoli byla vesnice živá a plná života, zažila i těžké časy. Její úpadek začal během první světové války, zrychlil se s válečnými hrůzami druhé světové války a v následujících letech čelila dalším výzvám. Osmdesátá léta 20. století s sebou přinesla temná mračna možné demolice, neboť tehdejší vláda usilovala o výstavbu kolosální stavby pro byrokratické účely. Teprve sametová revoluce přinesla úlevu, ale šrámy z tohoto období zůstaly.

Čtěte také

Jedová chýše z roku 1920

Čtěte také

Jedová chýše: Nejdivočejší pražská krčma byla sídlem hříchu, zločinu a zvrhlosti

Jizvy minulosti

S opuštěnými domy, jejichž majitelé zůstávali stranou, jako by pulzující tep Buďánky utichl. Prohlášení obce za památkovou rezervaci v roce 1991 byl pozitivním krokem, avšak opuštěné domy stále svědčí o jejich dlouhodobém zanedbávání.

Moderní vlivy

Interiér zrekonstruované budovy bývalého koloniálu Interiér zrekonstruované budovy bývalého koloniálu Zdroj: Wikimedia Commons, Jiří Janíček, CC BY-SA 4.0

Duch Buďánky je ale silný. Obec se pomalu vydává na cestu znovuzrození. Proměna je patrná už dnes, kdy prastaré zdi obklopují moderní objekty.

Kdysi opuštěná osada se nyní znovu probouzí k životu. Kde dříve stával koloniál, nyní vítá návštěvníky útulná kavárna spojená s komunitním centrem. K dispozici je zde také informační středisko pro celou památkově chráněnou oblast. Prostory ožívají různými společenskými akcemi od kurzů výtvarného umění po lekce pilates.

Čtěte také

Nejužší ulice v Praze je jen o kousek širší než půl metru

Čtěte také

Nejužší pražská ulička je tak malá, že v ní musí řídit provoz semafor

Tam, kde některé budovy podlehly zubu času a nelze je již obnovit, nabízí se příležitost pro moderní architektonické nápady. Těchto míst může využít umělecká komunita pro své ateliéry, nebo se mohou stát centrem kulturního dění a společenského setkávání. I přesto, že se v bývalé dělnické osadě začínají objevovat nové domy, svou jedinečnou atmosféru Buďánka rozhodně neztrácí a člověk si ani neuvědomí, že se nachází uprostřed rušné Prahy.

Zdroje: prahaneznama.czcs.wikipedia.orgidnes.cz