Košťata místo patníků

Ač nebezpečná Broomway v anglickém hrabství Essex dnes není využívána, je stále vedená jako vedlejší silnice s krátkým úsekem značeným jako stezka pro koně. Z pevniny z Wakering Stairs na ostrov Foulness vede podél pobřeží Maplin Sands, asi 400 metrů od břehu moře, který je při přílivu celý pod vodou. Je dlouhá bezmála 10 kilometrů. O tom, zda je přírodního původu či byla „postavena“, třeba jen částečně, se vedou spory. V každém případě je stará nejméně 600 let. První zmínky o ní pocházejí z roku 1419. Až do roku 1922, než byl vybudován most přes Havengore Creek, byla jedinou spojnicí pevniny s ostrovem. Do té doby byla cesta „v moři“ po tvrdém písku po obou stranách vyznačena asi 400 svazky větviček připevněných na tyčích – košťaty. Odtud dostala své jméno (broom – koště). Košťata přirozeně ničil příliv, ale byla udržována a pravidelně obnovována a na jejich údržbu se vynakládaly nemalé peníze. Kolik jich bylo za ta staletí použito, žádná kronika nevyčíslila.

Nebezpečná a zrádná

Broomway byla pro farmáře z Foulness jedinou cestou, kterou mohli své produkty dovézt na trh na pevninu. I v dobách, kdy byla, lépe řečeno musela být broomwayská stezka využívána, ji bylo možné projít jen za odlivu. I tak nebyla nikterak bezpečná. Příliv zde nastává velmi rychle a cesta v mžiku mizí pod vodou. Je to jedna z nejčastěji zaplavovaných cest na světě. A co víc, kvůli přítokům řek Crouch a Roach zde vznikající nebezpečné vodní víry. Než člověk ujde těch deset kilometrů, povětrností podmínky se můžou v mžiku změnit. Stačí jen mlžný opar nebo déšť a dotyčný naprosto ztratí pojem o směru a orientaci. Cestu často nečekaně zahalí hustá mlha. Po odlivu trvá ještě nějakou dobu, než písečná cesta opět ztvrdne. I po odlivu, kdy je průchodná, tady číhají nástrahy. V písku jsou úseky mazlavého bláta i pohyblivého písku. Zůstaly na ni i staré miny, které při dotyku můžou explodovat.

Vstup na Broomway není zakázán. Na nebezpečí poukazují jen varovné cedule, jako: Broomway není označená a pro chodce velmi nebezpečná / Veřejné cesty přes Maplin Sands mohou být nebezpečné. Vyhledejte místní pokyny / Nepřibližujte se k žádnému předmětu ani se ho nedotýkejte, protože může explodovat a zabít vás.

Zdroj: Youtube

Mrtví a pohřešovaní

Už v 18. století se uvádělo, že průjezd po Broomway na ostrov je možný „jen za nízké hladiny“ a vyskytly se snahy o vylepšení cesty. „Vstup“ u ostrova byl zpevněn. I tak lidé stále přicházeli o život, jak dokládají dobové záznamy z ostrova Foulness. Ve spisech je vedeno přes sto úmrtí a mnoho případů, kdy cestující unikli smrti jen o vlásek. Šedesát šest těl, která byla nalezena, jsou pohřbena na malém hřbitově na ostrově. Ostatní se dosud pohřešují. Předpokládá se, že těch, kteří se na Broomway utopili, je podstatně víc, jen se o jejich osudu nic neví.

Zdroj: Youtube

Dnes Broomway košťata nelemují. Jsou tam jen jakési "majáky". Písečná cesta mořem je spíš jen turistickou atrakcí, po které odvážlivce za příznivých podmínek a stálého počasí provede průvodce. V bezpečí svého domova se po Broomway můžete projít prostřednictvím videa i vy.

Zdroje: www.bbc.com, www.dangerousroads.org, en.wikipedia.org