Záhadný nález

Byl běžný den roku 2017 na vykopávkách u jezera Biel v západní provincii Bern, když archeologové narazili na hrob, který byl všechno, jen ne obyčejný. Ležela v něm relikvie, která zpochybnila hranice jejich chápání – bronzová ruka zdobená zlatou manžetou, jejíž původ a účel byly zahaleny tajemstvím.

Pozoruhodný předmět

Bronzová ruka, s oblibou přezdívaná "ruka z Préles", představovala pro badatele nebývalou výzvu. V této části Evropy, a vlastně ani nikde jinde, nebylo dosud nic podobného nalezeno. Archeologická kancelář bernského kantonu rychle poukázala na naprostou jedinečnost nálezu a zdůraznila, že podobný nález z doby bronzové nebyl ve střední Evropě dosud nikdy spatřen. Ruka nebyla pouhou relikvií, ale jedinečným pokladem, který otevíral okno do dávného světa.

Symbol moci?

První analýzy provedené archeology naznačovaly, že bronzová ruka byla skutečně symbolem moci, který možná nosila vysoce postavená nebo dokonce božská postava. Přítomnost zlata, materiálu spojovaného s královskou mocí a bohy, tuto teorii jen podpořila. Byla však ruka součástí větší sochy, nebo snad ozdobou hole? Podobné otázky stále podněcují plameny zvědavosti a výzkumu.

Stopy z hrobu

Bronzovou ruku na místě jejího věčného odpočinku doprovázela bronzová čepel dýky a lidské žebro, artefakty, které záhadu ještě více zkomplikovaly. Následný nález kosterních pozůstatků muže spolu s bronzovou broží, bronzovou vlasovou ozdobou a fragmenty zlatého plechu, které pravděpodobně souvisely s bronzovou rukou, poskytly další dílky do skládačky. Totožnost muže, o němž se předpokládá, že byl vysoce postavený, by mohla být klíčem k odhalení tajemství ruky.

Nejstarší bronzové vyobrazení?

Uhlíkové datování naznačilo, že ruka pochází z období 1 500 až 1 400 let před naším letopočtem, což ji pevně řadí do střední doby bronzové v Evropě. Ruka je tak pravděpodobně nejstarším bronzovým dílem na světě, které znázorňuje část lidského těla, a potenciálně nejstarší bronzovou sochou v Evropě. Získané informace mění naše chápání uměleckých a kulturních postupů té doby.

Rozluštění významu

Cesta za odhalením tajemství ruky ještě zdaleka neskončila. Badatelé jsou stále uchváceni jejím půvabem a neúnavně se snaží dát dohromady její původ a význam. Byl to místní výtvor, nebo pochází ze vzdáleného regionu? Jakému účelu sloužila a co prozrazuje o společenských a náboženských strukturách doby vzniku? Otázek je stále více než odpovědí.

Svědectví o minulosti

„Ruka z Prêles“ je svědectvím o vynalézavosti, řemeslné zručnosti a společenské složitosti našich předků. Připomíná nám, že historie není jen o událostech, které utvářejí náš svět, ale také o záhadách a příbězích, které zůstávají nevyřčeny. Jak výzkum pokračuje, každá rozluštěná stopa přidává novou kapitolu do fascinujícího příběhu 3500 let staré záhady.

https://www.iflscience.com/ancient-3500-year-old-bronze-hand-is-a-mystery-to-archaeologists-68129

https://www.archaeology.org/issues/323-1901/features/7199-switzerland-preles-bronze-hand

https://www.dotyk.cz/magazin/bronzova-ruka-svycarsko-30001126.html