Křižovatka kultur a náboženství

Starobylé město Hierapolis bylo založeno ve frygické éře, která vrcholila v 8. století př. n. l. Tehdy bylo město považováno za svaté, s chrámy věnovanými anatolské mateřské bohyni Kybelé a Apollónovi. Ve 2. století př. n. l. prošlo město podstatnými změnami pod vládou pergamského krále Eumena II.

Ve 3. století př. n. l. bylo město přičleněno k oblasti Pisidia Pacatiana a v roce 129 př. n. l. se stalo součástí asijské provincie Římské říše. V průběhu následujícího století byl v Hierapoli vytvořen Ploutonion, posvátné místo zasvěcené Plutonovi-Hádovi a jeho manželce Kore-Persefoně.

Obětní rituály ve starověkém světě

Toto tajemné místo, kterého se lidé báli a uctívali, bylo znovuobjeveno italskými archeology v roce 1965. Podařilo se jim najít sochy Cerbera, trojhlavého psa střežícího podsvětí, a Háda, obě umístěné poblíž "Theatronu", vyvýšených teras s výhledem na arénu. Právě zde probíhaly obřady a oběti Plutonovi, kde obětní zvířata, obvykle býci, byla uvrhována do jeskyně a zemřela. Frygické obřady byly ještě odvážnější – eunuchové, kněží bohyně Kybelé, vstupovali do jeskyně a vynořovali se z ní živí, aby demonstrovali svou nadpřirozenou ochranu.

Zdroj: Youtube

Co vstoupilo do Ploutonionu, zemřelo

Jak je možné, že vstup do Ploutonionu znamenal jistou smrt? Důvod je prozaičtější, než by se mohlo zdát. Jeskyně pod Ploutonionem jsou geotermicky aktivní a vypouštějí toxické plyny včetně oxidu uhličitého. Jakékoliv živé bytosti vstupující do jeskyně se rychle udusí nedostatkem kyslíku. Toto riziko bylo zvláště vysoké kvůli přítomnosti tekoucí vody, která nasávala plyn do jeskyně a umožňovala mu hromadit se v koncentrovaných množstvích. Tento jedovatý plyn způsobil okamžitou smrt obětních zvířat.

Kněží bohyně Kybelé měli jasné povědomí o smrtících pastech Ploutonionu. Síť jeskyní skrývala místa s vyšší koncentrací kyslíku, které poskytovaly útočiště v atmosféře naplněné oxidem uhličitým. Díky tomu, že byli schopni najít tyto bezpečné zóny a tam se ukryli, mohli se později vrátit na povrch bez zranění.

Turistická atrakce s nebezpečným tajemstvím

Dnes je místo spolu s nedalekými horkými prameny a koupališti oblíbeným turistickým cílem. Ale Ploutonion stále vypouští nebezpečné plyny a vstup do jeskyně je stále riskantní. Jak se zdá, starobylá "brána do podsvětí" si stále uchovává svou záhadnou a smrtící povahu. A pro ty, kteří neopatrně riskují vstup, se může legenda o Plutonovi stát smrtící realitou.

Zdroje: heritagedaily.com, greekreporter.com, time.com