Brána do pekla

Když se v roce 1971 omylem podařilo sovětským inženýrům prorazit obrovskou podzemní kavernu se zemním plynem, propadla se celá zem. V důsledku toho došlo ke zřícení místní vrtné plošiny směrem dovnitř.

Prorazila se plynová kapsa, díky které začaly do ovzduší unikat jedovaté plyny v poměrně velkém množství.

Tento plynový kráter, kterému náleží odborný název Darvaza, se nachází v rozlehlé poušti Karakum v Turkmenistánu. Leží jen malý kousek od stejnojmenné vesnice, kde žije přibližně 350 lidí.

Kráter o velikosti 230 metrů však v roce 1971 způsobil nemalé škody. Sověti tehdy celou situaci vyřešili rychlým, avšak ne přílš účinným způsobem. Aby zabránili ekologické katastrofě, kterou by enormní únik jedů způsobil, rozhodli se kráter zapálit.

To vše v domnění, aby tuto Bránu do pekla, jak kráteru přezdívají místní obyvatelé, měli pod kontrolou. V dobré víře, že brzy přestane hořet a jedovaté látky se vypaří spolu s ní.

Hoří dodnes

Bohužel se tak nestalo a obří kráter hoří dodnes. Tedy již více než 50 let. Síla hořícího kráteru je tak veliká, že je viditelný na kilometry daleko.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ohnivá záře Brány do pekla tak děsí nejen místní obyvatele již několik dekád. A ani dnes neubývá na síle. Důvodem je předpoklad, že někde hluboko pod zemí se stále nachází původní vrtná souprava.

Kráter v Turkmenistánu hoří obrovským plamenem a jak se zdá, zatím se svou činnost ukončit nechystá. Žár, který vydává, je pro všechny, kteří se ocitnou na straně větru, skutečně nesnesitelný.

Po celém okraji a směrem ke středu stojí tisíce malých plamínků. Přímo uprostřed kráteru se nachází dva velké plameny. To je s velkou pravděpodobností místo, kde byl původní vrtný otvor pro těžbu zemního plynu.

V lednu 2022 prezident Gurbanguly Berdymuchamedov nařídil turkmenské vládě, aby přišla s řešením, jak požár uhasit. Pokud tak neučiní, bude osud hořícího kráteru i nadále v nedohlednu.

Brána do pekla je i přes svůj hrozivý název a obrovské plameny sahající daleko do pouště oblíbeným a vyhledávaným místem turistů. Ti se sem vydávají, aby spatřili "krásy" pekelné brány v celém jejím rozsahu.

en.wikipedia.org, www.dw.com, www.npr.org