Moderní metody sledování povodní

Dnes máme tři stupně povodňové aktivity, které nám pomáhají rozlišit, jak velké nebezpečí hrozí. První stupeň je označován zelenou barvou a znamená, že je třeba být bdělý vůči možné povodni. Druhý stupeň, označovaný žlutou barvou, signalizuje skutečné nebezpečí povodně, a orgány protipovodňové ochrany přebírají kontrolu. Třetí stupeň, červený, je vyhlašován v případě ohrožení životů a majetku v záplavovém území. V těchto chvílích se provádějí záchranné a evakuační operace.

Bradáč, prastarý vodočet v srdci Prahy

Ale jak to dělali Pražané ve středověku? Kam se dívali, když chtěli vědět, jak vážná je hrozba povodně? Odpověď spočívá v tajemné soše, kterou zná málokdo - Bradáč. Bradáč je kamennou hlavou muže s bradkou, která vyčnívá z nábřežní zdi pod Karlovým mostem, mezi Mosteckou věží a klášterem Křižovníků s červenou hvězdou.

Významy a signály Bradáče

Tato socha byla původně obrácená směrem ke Karlovu mostu, což ji činilo velmi dobře viditelnou. Již od středověku začali Pražané využívat Bradáče jako vodočet velkých povodní na řece Vltavě. Když se voda dotkla spodní části Bradáčových vousů, znamenalo to, že řeka vystupuje z břehů, a obyvatelé, kteří žili u vody, dostali signál k evakuaci. Když voda zaplavila Bradáčova ústa, řeka se již vylévala do nábřežních ulic a lidé mohli jezdit po Staroměstském náměstí v loďkách.

Historický přehled povodní a Bradáčova úloha

Historie Bradáče sahá až do středověku, kdy bývaly záplavy v Praze pravidelným problémem. Staré letopisy české zmiňují povodně v letech 1432 a 1481, kdy voda sahala až k různým částem Bradáčovy hlavy. V roce 1432 dosáhla voda až k Bradáčově nosu, zatímco v roce 1481 byla téměř celá jeho hlava pod vodou. Tyto historické záznamy ukazují, jak důležitým ukazatelem povodní Bradáč byl.

Od roku 1714 se úrovně povodní začaly zaznamenávat „bez použití“ hlavy Bradáče. Přesto se Bradáč stal ikonou Prahy a při úpravě nábřeží v roce 1847 byl přemístěn na novou nábřežní zeď u Křižovníků.

Tajemství za původem sochy

Nicméně, tajemství Bradáče nekončí jen jeho rolemi jako indikátora povodní. Sochu Bradáče také zahaluje záhadná historie a nejasný původ. Existuje několik teorií ohledně toho, kdo Bradáč mohl být a proč byl postaven pod Karlovým mostem.

Zdroj: Youtube

Podle jedné z legend by mohla socha představovat prvního italského stavitele románského Juditina mostu, který byl postaven ve 12. století. Tato legenda tvrdí, že Bradáčova hlava byla součástí kamenného basreliéfu na mostě. Ale historické prameny zmiňují tuto sochu až v roce 1432, kdy byl Karův most již dlouho postaven. Navíc pískovec, z něhož byla socha vytvořena, nebyl v období románského stylu příliš používán a plnovous nebyl v té době v módě.

Bradáč v kontextu pražského dědictví

Další teorií je, že Bradáč mohl zobrazovat Petra Parléře, stavitele Karlova mostu. Tato varianta je logická, protože Parléř byl klíčovou osobou při výstavbě mostu. Ale proč byla socha umístěna pod Karlovým mostem, který byl nový, namísto pod Juditiným mostem, který byl starý? Tato otázka zůstává bez odpovědi.

Někteří historici a umělci se domnívají, že Bradáč mohl zobrazovat jednoho z velmistrů řádu Křižovníků, pravděpodobně Oldřicha, který v polovině 14. století organizoval stavební úpravy v místech působení řádu. Je možné, že Bradáč byl postaven jako součást památníku na počest této významné postavy.

A pak je tu i teorie, že Bradáč může představovat tvář Ježíše Krista. Tato myšlenka by mohla vysvětlovat, proč byla socha umístěna pod mostem, který spojoval dvě části města a mohl symbolizovat jednotu víry.

Mystérium, které zůstává nerozluštěno

Bradáč je tedy nejen tajemnou sochou, ale také symbolickým prvkem pražské historie. Jeho role jako indikátoru povodní připomíná dobu, kdy lidé byli na přírodu a své vlastní pozorovací schopnosti spoléhali více než na technologie. Ačkoli se metody sledování povodní změnily, Bradáč zůstává důležitým prvkem kulturního dědictví Prahy a stále vyvolává otázky o svém původu a významu. Bradáčova tajemství nejspíš nikdy úplně neodhalíme, ale jeho přítomnost na Karlově mostě je stále připomínkou bohaté historie a odvahy pražských obyvatel v tváři přírodních živlů.

Zdroje: cs.wikipedia.org, prazskebenatky.cz, kudyznudy.cz