Housenky bourovčíka toulavého (Thaumetopoea processionea) jsou pohromou pro stromy, jimž devastují listy a způsobují holožíry, tedy jsou schopny úplně zlikvidovat veškeré listí nebo jehličí. Takový zásah pak logicky může vést k odumření celého stromu. Jejich oblíbenými útočišti a "krmelcem" jsou především duby, ale napadají také lísku, habr, břízu, buk nebo kaštanovník.

Chloupky přinášejí bolest

Nicméně, housenky nejsou nebezpečné pouze pro stromy, ale také pro lidi a zvířata. Vyrůstají do velikosti 3-5 cm a jsou pokryty tisíci žahavými chloupky, které obsahují alergenní protein thaumetopoein. Ten se uvolňuje do vzduchu, když ve chvíli, jsou larvy ohroženy a navíc, i po svléknutí zůstávají chloupky pro alergiky nebezpečné. V tomto aktivním stavu mohou zůstat připravené již zcela zbytečně zaútočit po několik měsíců. Kontakt s těmito chloupky může vyvolat silné alergické reakce, včetně kožních vyrážek, astmatických záchvatů a bolestí v krku.

Boj proti nebezpečné invazi

Zatímco v jižních zemích Evropy jsou bourovčíci toulaví přirozeně omezováni predátory, v severních zemích a v České republice tito predátoři chybí, což umožňuje agresivním motýlkům šířit se bez omezení. Ochrana rostlin je zde nezbytná a může zahrnovat použití insekticidů nebo Bacillus thuringiensis, bakterie, která je v boji s těmito škůkdci účinná.

Jak se chránit před bourovčíkem?

Je důležité si uvědomit, že ačkoliv kontakt s housenkou bourovčíka může mít vážné zdravotní následky, konkrétní případy úmrtí jsou extrémně vzácné a závisí na konkrétních okolnostech, jako je například silná alergická reakce.
Pokud se dostanete do kontaktu s chloupky bourovčíka toulavého, je důležité postupovat opatrně. Vyvarujte se škrábání nebo tření postižené oblasti a omyjte ji mýdlem a vodou. Pomoci může také studený obklad na postižené. V případě potřeby pomohou volně prodejná antihistaminika a v extrémních případech je vhodné vyhledat lékařskou pomoc.

Zdroj: Youtube

Nebezpečný, ale pro přírodu důležitý

Bourovčík toulavý je fascinující, ale zároveň potenciálně nebezpečný obyvatel našeho ekosystému. Při vycházce do přírody je důležité být si vědom rizik, která tato malá bytost představuje. Přesto bychom neměli zapomínat, že každý organismus, ať už malý či nenápadný, hraje svou roli v širším kontextu života na Zemi. Bourovčík toulavý nám tak připomíná složitost a propojenost přírodního světa.

Zdroje: nkz, chovzvirat, wikipedie