Chirurgický výkon

V bujné a nezkrocené krajině indonéského Bornea narazili archeologové na důkazy, které nově vymezují časovou osu chirurgických postupů. Kostra stará 31 000 let vypráví příběh mladého lovce a sběrače, který podstoupil úspěšnou amputaci nohy.

Zdroj: Youtube

Přeživší z Liang Tebo

Kostra byla objevena v jeskyni Liang Tebo v odlehlé oblasti Sangkulirang-Mangkalihat během vykopávek v roce 2020. Ostatky patřily jedinci ve věku kolem 19 nebo 20 let. Překvapivě bylo zjištěno, že levá dolní končetina byla amputována s přesností, která svědčila spíše o chirurgickém zákroku než o úrazu.

Další zkoumání struktury kostí odhalilo zajímavé podrobnosti o životě jedince po amputaci. Růstové vzorce kostí naznačovaly, že pacient žil ještě několik let po operaci, i když s omezenou pohyblivostí.

Kamenné skalpely

Představte si, jaká chirurgická přesnost byla před 31 000 lety nutná, aby se zabránilo nadměrné ztrátě krve nebo smrtelnému šoku. Chirurgové pravděpodobně používali šupinaté litinové hrany, jemné plátky kamene známého jako chert, které byly schopny vytvářet extrémně ostré hrany.

Ještě více zarážející je, jak mohli zvládnout pooperační péči. Existovala antiseptika pocházející z okolní flóry? Teorií je mnoho, ale samotné přežití jedince po operaci svědčí o pokročilém porozumění pooperační péči. Je nepravděpodobné, že by tento člověk přežil bez intenzivní ošetřovatelské péče, což poukazuje na společnost, která byla empatická a dobře se orientovala v dlouhodobé péči o pacienty.

Vzácnost lékařských důkazů

Důkazy o pravěkých operacích jsou vzácné, existuje pouze několik příkladů, jako je trepanace (vyvrtání otvoru do lebky) či dokonce protetika. Objev z Bornea však významně posouvá časovou osu a ukazuje, že pokročilé lékařské postupy se netýkaly pouze usedlých zemědělských společností, ale byly přítomny i mezi mobilními komunitami lovců a sběračů.

Ojedinělá anomálie, nebo praxe?

Ačkoli je nález z Bornea výjimečný, vyvolává otázky ohledně rozšířenosti lékařských znalostí a praktik v pravěkých společnostech. Jednalo se o ojedinělý výskyt, nebo o důkaz rozšířenějšího lékařského povědomí? Vzhledem k vzácnosti takových nálezů je obtížné vyvozovat definitivní závěry.

Amputovaná kostra z Bornea není jen oknem do života pravěkého jedince; je svědectvím o vynalézavosti a důvtipu našich předků.

Zdroje: scientificamerican.com, science.org, theconversation.com