Dne 28. března 1914 se v Brně narodil malý chlapec, který později poznamenal českou literaturu svým jedinečným stylem vyprávění. Oním chlapcem byl Bohumil Hrabal, jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století, autor, jehož díla jsou dodnes překládána do mnoha světových jazyků.

Zdroj: Youtube

Narodil se v židenické části Brna, ale jeho osud byl od samého začátku úzce spjat s Nymburkem a Prahou. Rodina se přestěhovala do Nymburka, kde mladý Hrabal vystudoval gymnázium a začal formovat svůj literární vkus. Jeho kroky následně směřovaly na Univerzitu Karlovu v Praze, kde studoval práva, ačkoli jeho studium bylo přerušeno druhou světovou válkou.

Humor, láska a vášeň v dílech

Během války pracoval Hrabal jako železniční dělník, což se stalo inspirací pro jedno z jeho nejznámějších děl, Ostře sledované vlaky. Kniha, která byla zfilmována Jiřím Menzelem, získala Oscara a přinesla Hrabalovi mezinárodní uznání. Jeho schopnost zachytit krásu a tragiku obyčejného života byla jedinečná, a jeho díla byla záhy přeložena do více než 28 jazyků.

Přestože se věnoval různým povoláním, od 60. let už byl věrný pouze literatuře. Jeho díla jsou dnes považována za klenoty české literatury. Hrabalův humor a láska k životu rezonuje v celé jeho tvorbě. Mezi jeho nejznámější díla patří již zmiňované Ostře sledované vlaky, dále nezapomenutelné Postřižiny nebo Obsluhoval jsem anglického krále.

Chata v Kersku

V roce 1965, kdy Hrabal objevil inzerát na prodej chaty v Kersku, nemohl tušit, že toto místo se jednou stane jeho domovem, útočištěm a zároveň nekonečným pramenem inspirace pro jeho další knihy. Kersko se nacházelo v těsném sousedství s řekou Labe, což byla láska Hrabalova života. Ale nejen vodní tok ho zde fascinoval. Byla to krajina sama, při svých procházkách rád obdivoval místní borovice, břízy a stotřicetileté stromy.

Jeho chata v Kersku byla speciální. Doplnil ji o prosklenou přístavbu, kterou díky své práci u železnic pojmenoval „hradlo“. Odtud měl výhled na svůj zahradní stůl, u kterého trávil mnoho hodin psaním.

Kersko, tamní hospůdky a setkání s místními obyvateli – to vše často ožívalo na stránkách jeho knih. A toto spojení bylo ještě více zdůrazněno filmovým zpracováním knížky "Slavnosti sněženek" režisérem Jiřím Menzlem.

Záhadný konec

Bohumil Hrabal opustil svět 3. února 1997 v nemocnici Na Bulovce po pádu z okna. Jeho smrt, která nastala během krmení holubů, je dodnes obestřena záhadou. Dva roky po Hrabalově smrti se Kersko stalo místem vzpomínek a uctívání jeho památky. Klub čtenářů Bohumila Hrabala založil dlouholetou tradici setkání příznivců tohoto spisovatele nazvanou "Hrabalovo Kersko". Vznikla také turistická trasa věnovaná místům, která měl spisovatel rád.

Chatu v Kersku nakonec koupil Středočeský kraj a dnes je součástí Vlastivědného muzea v Nymburce. Místo, kde Hrabal napsal většinu svých knih, tak slouží jako upomínka na jednoho z největších českých spisovatelů.

Zdroje: hrabal-nymburk.cz, zpravy.aktualne.cz, cs.wikipedia.org