Zámek Blatná je jedním z mála vodních hradů a zámků v České republice. Leží v Jižních Čechách ve stejnojmenném městě. Kromě samotného zámku s vodním příkopem bývá hojně navštěvovaný také anglický park se stádem daňků. Právě blatenský zámek patří k filmaři nejvyhledávanějším lokalitám a jako takový si zahrál v řadě filmů a pohádek, například v Šíleně smutné princezně či Bílé paní. V historii zámku je spoustu nejasností, a tak vzniká spoustu pověstí. Pojďte se podívat na ty nejznámější z nich.

Kdo byli templářští rytíři a kde se vzali na Blatné?

Řád templářů, celým názvem Chudí rytíři Krista a Šalomounova, byl jeden z nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. Řád byl pravděpodobně založen roku 1120 jako důsledek první křížové výpravy do Svaté země (1096–1099). Původně se jednalo o chudý řád, který měl chránit poutníky při cestě do Jeruzaléma. Asi málokterá historická organizace budí až do dnešní doby takový zájem a emoce, právě jako templáři. Tito nenávidění a milovaní rytíři třímali v jedné ruce měšec plný peněz a v druhé meč posvěcený od samotného křesťanského Boha. Měli za úkol hájit zájmy křesťanství, ochraňovat poutníky na cestě do Jeruzaléma, a dokonce střežit i svatý grál. První zmínka o někdejším hradu pochází z roku 1235. Už dříve však stávala na kamenném ostrůvku uprostřed bažin dřevěná tvrz, později přestavěná na hrad. Podle pověstí byl hrad založen tajemným řádem templářů, kteří měli do Čech přijít jen o tři roky dříve. Nejslavnější období zámku je svázáno s rodem Lvů z Rožmitálu. Od roku 1798 patří Blatná Hildprandtům z Ottenhausenu, za jejichž působení byl původní hrad na konci 18. století a počátku 19. století změněn na zámek.

Konec templářského řádu s sebou nese zvláštní legendy

Třináctého října roku 1307 nechal francouzský král Filip Sličný rozpustit řád a pozatýkat většinu jejich členů ve Francii. Zvláštní je, že zatímco v západní Evropě byli rytíři zatykáni, mučeni a popravování, v České republice byli zcela v bezpečí. S koncem mocného řádu se začaly objevovat legendy o ukrytých pokladech, které si měly templáři schovat před pronásledováním na nových sídlech, tedy i na Blatné.

Jeden z pokladů by se měl ukrývat v podzemí pod kaplí. Zvěsti, ale nejsou ničím podloženy, a zdají se být spíš nesmyslné. Pravděpodobnější verzí se jeví ukrytí pokladu v nějaké z masivních zdí blatenského zámku. Podle prastaré legendy templáři místo, kde se poklad ukrývá, označili tajnými značkami, které byli schopní rozpoznat pouze členi řádu. Klíčem k němu má být výjev na obraze, namalovaném na zdi v jedné z komnat. Poklad byl dlouho marně hledán, až tajemné šifry pochopil zámecký písař. Jeho ani poklad pak už nikdo neviděl. Zůstala jen díra ve zdi a v dutině za ní jen pár mincí. Obraz byl potom zabílen, a tak nezůstal ani ten.

Blatná měla předznamenat rozpoutání první světové války

Záhady a tajemství ale provázeli Blatnou i v minulém století. Právě tady se totiž stala zvláštní událost, která předznamenala příchod jedné z největších světových tragédií. Krátce před první světovou válkou totiž navštívil Blatnou Ferdinand D'Este a stalo se, že před ním ze stropu spadl velký křišťálový lustr. Tato příhoda ho dost vyděsila a považoval ji za zlé znamení. Špatné předtuchy měla i manželka následníka trůnu. Předzvěstí sarajevského atentátu bylo ale ještě víc! Jednomu z blízkých přátel manželského páru se o jejich smrti zdál sen s celkem přesným popisem nastávající události. Na varování následníka trůnu už bylo ale pozdě a atentát se uskutečnil ještě téhož dne.

ZDROJE:

https://www.youtube.com/watch

https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/zamek-blatna

https://www.armyweb.cz/clanek/templari-a-desive-proroctvi

https://enigmaplus.cz/templari-a-desive-proroctvi-tajemstvi