Dívka s ptačí lebkou v ústech

Doktorka Małgorzata Kot z Varšavské univerzity, která vede archeologický projekt zkoumání jeskyň, narazila při prohledávání krabic s artefakty na padesát let starý, tehdy nezveřejněný a dodnes ne zcela zanalyzovaný nález dětských ostatků s lebkou pěnkavy v ústech a druhou vedle hlavy. Radiokarbonové datování, kromě jiného, řadí nález do 2. poloviny 18. až přelomu 19. století. V té době se však v Evropě už v jeskyních nepohřbívalo. Proč jeskyně? Proč ptačí lebky? Šlo snad o rodinný rituál, pomstu, trest či násilný čin?

Zkoumání DNA

Vědci z Archeologického ústavu ve Varšavě, kteří zkoumají DNA kostry, zjistili, že dívka zemřela ve věku deset let, možná byla trochu starší. Nebyla slovanského původu, genetické testy ukazují na fennoskandinávskou či baltskou oblast. Domnívají se, že se její předci dostali na území dnešního Polska spolu s vojáky během invaze Švédů, kdy hrad Ojców nedaleko jeskyně obývaly finsko-karelské a švédské vojenské oddíly. Doktor Wojenka říká: „… písemné záznamy dokazují, že v táboře nebyli jen vojáci, ale mnoho žen a dětí.“I další století s sebou přinesla krveprolití, války, s tím samozřejmě souvisí bída, utrpení a hlad. Analýza kostí ukázala, že dívka z jeskyně Tunel Wielki byla podvyživená, trpěla hladem, usuzuje se, že byla svědkem mnoha násilí a zemřela hlady. Symbolické použití ptačí lebek, jak se vědci domnívají, mohlo být vyjádřením její touhy po svobodě a volnosti. Nevysvětluje to však pohřbení v jeskyni. V tomto období se dle náboženské tradice ostatky zesnulých ukládaly výhradně do hrobů na hřbitovech.

Zdroj: Youtube

Symbolika ptáků

Na území dnešního Polska žilo v té době mnoho národností, které vyznávaly různá náboženství. Každé mělo svůj ptačí symbol, různí ptáci se objevují v celé historii lidstva. Pták může přinést živou vodu, duše zemřelého se pak může převtělit, jiné víry věří, že je pták duší zemřelého či symbol svobody. Na středověkých obrazech, které nějakým způsobem zobrazují smrt, se často objevuje pěnkava. Vedlo dívenčiny blízké k jejímu uložení s ptáky hluboké podvědomé spojení? Pták na obrazech znamenal svobodu duše po smrti, v novodobějších dějinách pak přijetí osudu a osvobození po smrti. Je možné, že chtěli osvobodit jejího ducha, nebo ji snad přivést k životu?

Najde se klíč k těmto záhadám?

Přestože se ve Skandinávii obdobné pohřební rituály nevyskytovaly, v některých oblastech Finska jsou až do konce 19. století zaznamenány pohanské pohřby v lesích, což může být částečným vysvětlením pohřbu v jeskyni. Při zkoumání ptačích lebek se zjistilo, že na jejich tělech nejsou stopy řezných ran. Vědci vyloučili možnost, že by dívka chtěla ptáka sníst, nebo že jí byl vložen do úst živý. „Bohužel lebku dítěte zde nemáme, po ukončení vykopávek byla odeslána na analýzu do Wrocławi a nevíme, kde se dnes nachází,“ lituje doktorka Kotová. Ač zbytek kostry naznačil původ dívky, důvod pohřbu s ptáky a v jeskyni zůstává otázkou. Lze tedy jen doufat, že se najde i lebka, důležitá pro další výzkum, a další bádání přinese klíč k rozluštění této podivné záhady.

Zdroje: www.lifeinsuranceblog.net, www.heritagedaily.com, scienceinpoland.pap.pl, www.livescience.com