Jeden z nejpozoruhodnějších archeologických objevů, který oživil zájem o legendu Atlantidy, je Bimini Road – podvodní formace připomínající cestu. Po jejím objevení v roce 1968 potápěči původně chybně předpokládali, že se jedná o souvislý chodník. Později podmořští archeologové Joseph Manson Valentine, Jacques Mayol a Robert Angove prokázali, že to, co se zdálo být dlažbou, jsou ve skutečnosti menší kameny pečlivě lineárně uspořádané.

Zdroj: Youtube

Člověk versus příroda

Bimini Road se nachází u pobřeží Severního Bimini na Bahamách, a to asi 5,5 metru pod hladinou. Formace se táhne v přímé linii v délce přibližně 800 metrů, poté se elegantně stáčí. Je doprovázena dvěma menšími, podobnými útvary. Cesta je tvořena vápencovými bloky, každý o délce tří až čtyř metrů a šířce zhruba 3 metry. Bloky se vyznačují obdélníkovým tvarem a hladkým povrchem, což připomíná zpracovaný materiál určený pro plánovanou stavbu. Pozoruhodná je i preciznost, s jakou jsou kameny sestaveny, což vyvolává dojem, že se jedná o výtvor člověka, a ne dílo přírody.

Spojení s Atlantidou

Zvláštní přesnost Bimini Road vedla některé nadšence a archeology k tomu, že ji označili za potenciální cestu ke ztracenému městu Atlantida. Hypotéza získala na síle díky věštbě amerického mystika Edgara Cayceho z roku 1938, který předpověděl, že poblíž Bimini bude objevena cesta vedoucí ke starověkým chrámům Atlantidy. Jeho předpověď byla překvapivě přesná co do načasování i popisu.

Příznivci teorie, že Bimini Road je spojena s Atlantidou, tvrdí, že by mohla být pouhou špičkou atlantského ledovce. V historii byly celé civilizace vyhlazeny přírodními katastrofami, jako jsou tsunami, sopky a zemětřesení, a zanechaly po sobě pouhé fragmenty v podobě cest, keramiky nebo uměleckých děl. Atlantida proto možná není výjimkou a její pozůstatky ukryté pod hladinou oceánu čekají na své odhalení.

Diskuse o původu cesty

Navzdory romantickému kouzlu spojení s Atlantidou zůstává mnoho skeptiků, kteří tvrdí, že neexistují žádná konkrétní fakta, která by potvrzovala pravost tohoto spojení. Mnozí archeologové tvrdí, že vzhledem k tomu, že se vápenec vyskytuje přirozeně, mohl být přítomen již od vzniku ostrova, přičemž za jeho uspořádání mohou být zodpovědné oceánské proudy.

Objevování ztracených civilizací

Objev Bimini Road vyvolává širší otázky týkající se odhalování ztracených civilizací. Historie je plná příkladů, kdy jednoduché a nenápadné artefakty odhalily celé kultury vyhlazené přírodními katastrofami. Zda je to i případ cesty na Bimini, ukáže až čas.

Zdroje: zajimavaevropa.cz, en.wikipedia.org, iflscience.com