Okno do neolitu

Lokalita Vráble je jedním z největších dosud vykopaných sídlišť doby kamenné ve střední Evropě. Rozkládá se na ploše 50 hektarů a pochází z období zhruba 5250 až 4950 let př. n. l. Lokalita, která patří mezi nejvýznamnější naleziště, poskytla mnoho zajímavých důkazů o neolitu ve střední Evropě. Jeden objev však překonal všechna očekávání.

Dlouhé domy a obranné příkopy

Lokalita Vráble se skládá ze tří sídlištních areálů, na nichž v uplynulých sedmi letech probíhaly výkopy a geofyzikální průzkum. Práce byla prováděna německo-slovenským archeologickým týmem, a dosud zde odborníci odhalili více než 300 dlouhých domů. Domy byly postaveny v různých historických fázích osídlení. Podle archeologů se odhaduje, že v daném období mohlo být v provozu 50-60 podobných domů. Jeden ze tří sídelních areálů byl dokonce opevněný nejméně jedním obranným příkopem a palisádou.

Čtěte také

Archeologové odhalovali jednotlivé vrstvy půdy a artefakty

Čtěte také

Stavbaři na Uherskohradišťsku odkryli pozůstatky civilizace staré 7000 tisíc let

Toto konkrétní sídliště mělo ve svém obranném obvodu šest vstupů, a právě odsud pochází hromadný hrob, který se stal středem pozornosti.

Bezhlavá těla v záhadném hrobu

Zuzana Hukeľová z Archeologického ústavu SAV uvedla, že kostry byly objeveny v příkopu poblíž jednoho z těchto šesti vchodů. Jednotlivé hroby objevil tým již dříve v příkopu a jeho okolí, ale zmíněný masový hrob byl něčím zcela jedinečným – obsahoval bezhlavé ostatky nejméně 35 lidí.

Kostry ležely nahodile, přičemž některé z nich byly na zádech, některé na bocích, jiné na břiše, s rukama a nohama nataženýma jako žáby. Hrob ukrýval těla mužů, žen i dětí. Nejvíce ale archeology zaujala skutečnost, že v hrobě byla nalezená pouze jedna lebka.

Záhadná smrt, nebo rituál?

Kosti vykazovaly jasné známky perimortálních zlomenin, což znamená, že tato zranění nastala v době smrti nebo těsně po ní, a neměly žádné známky hojení. To znamená, že tyto osoby byly nějakým způsobem zavražděny nebo obětovány, a jejich smrt byla násilná.

Lidská oběť je jedním z možných vysvětlení bezhlavých těl v hromadném hrobě, ale teprve další testy jasně určí příčinu nebo příčiny smrti. Odborníci budou zkoumat, zda obyvatelé hrobu zemřeli odděleně nebo současně, i to, zda byli oběťmi epidemie nebo kultovních rituálů. Budou také zkoumat, zda mezi jednotlivci existují nějaké genetické vazby a jakým způsobem byly hlavy odstraněny, případně zda se mohly v hrobě zcela rozložit.

Náhled do minulosti

Odborníci doufají, že zkoumání odhalí klíčové aspekty o životech neolitických obyvatel ve Vráblích. Tyto informace by mohly poskytnout odpovědi na otázky týkající se sociální struktury zdejší komunity, potenciálně i nastínit vývoj sociální nerovnosti v rámci raných agrárních společností. Kromě toho by to mohlo pomoct vysvětlit fungování či dokonce důvody zániku této rozsáhlé osady.

Čtěte také

Vikingský středověký válečník

Čtěte také

Vědci objevili vikingský masový hrob: Záhadná kostra válečníka vyvolala hádku

Neolitické naleziště ve Vráblích představuje významný odkaz na minulost střední Evropy z doby kamenné. Mnoho objevů z tohoto místa má jedinečný charakter, a výzkumné práce zde stále pokračují. Nadcházející objevy z období neolitu nám nabídnou hlubší vhled do tajů dávných dob a umožní nám lépe pochopit naše kořeny a historii.

Zdroje: ancient-origins.netmiamiherald.complus7dni.pluska.sk