Okno do neolitu

Lokalita Vráble je jedním z největších dosud vykopaných sídlišť doby kamenné ve střední Evropě. Rozkládá se na ploše 50 hektarů a pochází z období zhruba 5250 až 4950 let př. n. l. Lokalita, která patří mezi nejvýznamnější naleziště, poskytla mnoho zajímavých důkazů o neolitu ve střední Evropě. Jeden objev však překonal všechna očekávání.

Dlouhé domy a obranné příkopy

Lokalita Vráble se skládá ze tří sídlištních areálů, na nichž v uplynulých sedmi letech probíhaly výkopy a geofyzikální průzkum. Práce byla prováděna německo-slovenským archeologickým týmem, a dosud zde odborníci odhalili více než 300 dlouhých domů. Domy byly postaveny v různých historických fázích osídlení. Podle archeologů se odhaduje, že v daném období mohlo být v provozu 50-60 podobných domů. Jeden ze tří sídelních areálů byl dokonce opevněný nejméně jedním obranným příkopem a palisádou.

Toto konkrétní sídliště mělo ve svém obranném obvodu šest vstupů, a právě odsud pochází hromadný hrob, který se stal středem pozornosti.

Bezhlavá těla v záhadném hrobu

Zuzana Hukeľová z Archeologického ústavu SAV uvedla, že kostry byly objeveny v příkopu poblíž jednoho z těchto šesti vchodů. Jednotlivé hroby objevil tým již dříve v příkopu a jeho okolí, ale zmíněný masový hrob byl něčím zcela jedinečným – obsahoval bezhlavé ostatky nejméně 35 lidí.

Kostry ležely nahodile, přičemž některé z nich byly na zádech, některé na bocích, jiné na břiše, s rukama a nohama nataženýma jako žáby. Hrob ukrýval těla mužů, žen i dětí. Nejvíce ale archeology zaujala skutečnost, že v hrobě byla nalezená pouze jedna lebka.

Záhadná smrt, nebo rituál?

Kosti vykazovaly jasné známky perimortálních zlomenin, což znamená, že tato zranění nastala v době smrti nebo těsně po ní, a neměly žádné známky hojení. To znamená, že tyto osoby byly nějakým způsobem zavražděny nebo obětovány, a jejich smrt byla násilná.

Lidská oběť je jedním z možných vysvětlení bezhlavých těl v hromadném hrobě, ale teprve další testy jasně určí příčinu nebo příčiny smrti. Odborníci budou zkoumat, zda obyvatelé hrobu zemřeli odděleně nebo současně, i to, zda byli oběťmi epidemie nebo kultovních rituálů. Budou také zkoumat, zda mezi jednotlivci existují nějaké genetické vazby a jakým způsobem byly hlavy odstraněny, případně zda se mohly v hrobě zcela rozložit.

Náhled do minulosti

Odborníci doufají, že zkoumání odhalí klíčové aspekty o životech neolitických obyvatel ve Vráblích. Tyto informace by mohly poskytnout odpovědi na otázky týkající se sociální struktury zdejší komunity, potenciálně i nastínit vývoj sociální nerovnosti v rámci raných agrárních společností. Kromě toho by to mohlo pomoct vysvětlit fungování či dokonce důvody zániku této rozsáhlé osady.

Neolitické naleziště ve Vráblích představuje významný odkaz na minulost střední Evropy z doby kamenné. Mnoho objevů z tohoto místa má jedinečný charakter, a výzkumné práce zde stále pokračují. Nadcházející objevy z období neolitu nám nabídnou hlubší vhled do tajů dávných dob a umožní nám lépe pochopit naše kořeny a historii.

Zdroje: ancient-origins.net, miamiherald.com, plus7dni.pluska.sk