Itálie – magnet pro miliony cestovatelů

Itálie, země proslulá svou bohatou historií, uměním, kulturou a kuchyní, je již dlouho magnetem pro cestovatele z celého světa. Přitažlivost země je nepopiratelná a každoročně sem zavítají miliony návštěvníků, aby prozkoumaly zdejší malebná města a okouzlující krajinu. S tímto obrovským přílivem turistů však přichází výzva zvládnout ohromující davy a zachovat křehkou rovnováhu mezi zachováním kulturního dědictví a zajištěním kvality života obyvatel.

Zdroj: Youtube

Nový poplatek v Benátkách

V souvislosti s řešením naléhavého problému se Benátky chystají učinit rázný krok a zavádějí mírný poplatek, který bude činit asi 5 eur pro turisty starší 14 let, kteří město navštíví na jeden den. Přestože se konkrétní detaily stále ještě dolaďují, plánuje se v roce 2024 vybírání poplatku asi ve 30 konkrétních dnech. Pravděpodobně se bude jednat o prázdninové víkendy a vrchol letní turistické sezóny.

Starosta Luigi Brugnaro zdůraznil, že iniciativa neznamená uzavření města pro návštěvníky, ale řízení přílivu turistů v určitých obdobích. Jak uvedl, "regulace přílivu turistů v určitých obdobích je nutná, ale neznamená to uzavření města. Benátky budou vždy otevřené pro všechny."

Snaha o rovnováhu

Je důležité poznamenat, že Benátky nemají v úmyslu na poplatku vydělávat. Místo toho se očekává, že získané příjmy pokryjí pouze administrativní náklady spojené s realizací plánu. Hlavním cílem je dosáhnout udržitelné rovnováhy mezi místním obyvatelstvem a přílivem jednodenních turistů.

Benátky na hranici ohrožení

Benátky se s problémy nadměrného turismu potýkají již několik let a diskuse kolem možných řešení se datují od roku 2019. Dopad nadměrného cestovního ruchu na Benátky je tak závažný, že UNESCO zvažuje zařazení města na svůj seznam světového dědictví v ohrožení, který určuje ohrožené památky kulturního a přírodního dědictví po celém světě. Benátky, proslulé svými klikatými kanály a více než 100 okolními ostrovy, jsou od roku 1987 zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.

Vandalismus a neúcta

Benátky ovšem nejsou v Itálii jediné, kdo se potýká s důsledky nadměrného cestovního ruchu. Bohužel někteří turisté neprojevují dostatek úcty k italským historickým a kulturním památkám a občas je poškozují nebo nerespektují stanovená pravidla, která mají tyto poklady chránit. Nedávno byl například v Římě zachycen turista, jak vyřezává iniciály své přítelkyně do Kolosea, což je naprosto neuvěřitelný projev vandalismu.

Italské úřady přijaly několik opatření, aby tyto problémy řešily a podpořily odpovědný cestovní ruch. Byly uloženy pokuty za poflakování a vandalismus a velkým výletním lodím bylo zakázáno kotvit v Benátkách.

Benátky představují průkopníka v boji proti nadměrnému turismu. Jejich rozhodnutí účtovat vstupné vybraným návštěvníkům značí snahu ochránit své kulturní bohatství a zároveň zajistit, že zůstanou přístupné pro všechny, kdo touží poznat jejich kouzlo. Tento krok může inspirovat i jiná turistická místa k hledání udržitelnější budoucnosti.

Zdroje: smithsonianmag.com, eu.usatoday.com, reuters.com