Asi by vás nenapadlo, že někde ve světě existuje kmen, kde nevěstina teta hraje tak zásadní roli v procesu svatebního rituálu. A to nejen prostřednictvím přípravy nevěsty na manželství, ale také otestováním ženicha – a nikoliv nějakými jednoduchými otázkami. Nevěsty kmene Banyankole musejí být opravdu hodně velkorysé.

Jedinečný svatební rituál

Kmen Banyankole, který je součástí království Ankole, se živí převážně pastevectvím a jejich tradice mají velmi hluboké kořeny, které sahají až do 15. století. Svatební zvyky se od té doby prakticky nezměnily. Tamní ženy tyto tradice vnímají jako něco zcela běžného, ostatní ale zřejmě nevycházejí z údivu.

Zdroj: Youtube

Teta je více než jen příbuzná

Nejvýraznější tradice se týká role nevěstiny tety, která je pověřena sexuálním testováním ženicha. Je to v podstatě fyzická zkouška jeho mužnosti, aby se ujistila, že bude schopen splnit své manželské povinnosti. Ale to není všechno. Teta také provádí kontrolu panenství nevěsty, aby potvrdila, že mladá dáma zůstala "čistá" do dne svého sňatku. Tato praxe je pro nás možná nepředstavitelná, ale pro Banyankole je to naprosto přirozené a důležité. Celý proces je založen na vážnosti, s níž kmen přistupuje k panenství a sexuální zdatnosti.

Povinnosti tety vůči nevěstě se neskrývají pouze v rámci svatebního dne. Už od věku osmi nebo devíti let je teta zodpovědná za přípravu mladé dívky na budoucí manželství. Ve chvíli, kdy se dívka začne připravovat na svatbu, už se očekává, že se bude zdržovat jakýchkoliv sexuálních aktivit a místo toho se zaměří na svůj fyzický vývoj.

Svatební den v kmeni Banyankole

Svatební den je nabitý emocemi, plný bohatého hodování a tradičních rituálů, které kreslí obraz společenské struktury a hodnot kmene Banyankole. A uprostřed všeho toho se nachází teta, která provádí svou důležitou úlohu.

Tradice versus moderní doba

I když tato praxe může zvenčí vypadat jako zasahování do soukromí, pro Banyankole je to nezbytná součást přípravy na manželství. Uvědomují si, že je to možná nekonvenční, ale pro ně je to jen způsob, jak udržovat své tradiční hodnoty a zajistit, že se jejich kultura předá z generace na generaci.

Dokonce i když se svět kolem nich mění, Banyankole si své tradice udržují. Svatební rituály jsou dokonalým příkladem jejich hlubokého odhodlání uchovat své kulturní dědictví. Možná nám mohou poskytnout lekci o důležitosti udržování našich vlastních tradic a o tom, jak si vážit toho, co nás dělá unikátními.

Zdroje: nationaldailyng.com, www.ghanaweb.com, medium.com