Balancující kámen, jak napovídá její název, vypadá, že se nejistě potácí na hraně možného zřícení. Tento přirozeně se vyskytující geologický zázrak je kolosální skála, která jako by jemně spočívala na jiných skalách a vytvářela iluzi nepravděpodobné rovnováhy. Úctu vzbuzující skalní útvary v Zahradě bohů jsou nejen dokladem uměleckého mistrovství přírody, ale slouží také jako němí svědkové bouřlivé historie Země.

Zdroj: Youtube

Bouřlivá geologická minulost

Geologická historie oblasti je pozoruhodná. V průběhu milionů let prošla zdejší krajina řadou proměn, které byly formovány otřesy zemského povrchu a neúprosnými silami eroze. Sedimentární vrstvy pískovců, vápenců a konglomerátů, které tvoří podloží oblasti, se původně ukládaly horizontálně. Neúprosné horotvorné síly spojené s vyzdvižením Skalistých hor však tyto vrstvy naklonily vertikálně a vytvořily tak dramatické skalní útvary, které vidíme dnes.

Co dává skále její barvu?

Vysoké útvary červeného pískovce, dosahující výšky až sto padesát metrů, jsou pozoruhodným důkazem síly geologických procesů. Při prohlídce parku se setkáte se skalami různých tvarů a orientací – některé jsou vyvrácené, jiné převrácené a další posunuté nebo nakloněné. Balancující kámen, který se stal ikonickým symbolem Zahrady bohů, vděčí za svůj nejistý vzhled erozním procesům, které postupně erodovaly měkčí vrstvy v blízkosti jeho základny a zanechaly po sobě útvar, který dnes obdivujeme. Jedinečný skalní útvar se skládá ze směsi hrubého písku, štěrku, křemene a hematitu, který mu dodává charakteristický červený odstín.

Ekologický ráj

Zahrada bohů není jen geologickým zázrakem, ale také prosperujícím ekologickým rájem. Představuje harmonickou směs tří odlišných ekologických systémů, které poskytují prostředí pro původní volně žijící živočichy a rostliny. Pískovcové útvary v parku ukrývají zkameněliny dávných mořských živočichů, rostlin, a dokonce i dinosaurů. V roce 1878 byla v parku objevena lebka dinosaura, která byla identifikována jako Theiophytalia kerri – druh tak jedinečný, že zůstává jedinou známou fosilií svého rodu.

Ptactvo a divoká zvěř

Milovníci ptactva najdou v parku útěchu v bohaté ptačí rozmanitosti – domov zde má více než 130 druhů ptáků, včetně bělokurů, kaňonských pěvců a vlaštovek. Daří se tu také divoké zvěři, běžně jsou zde k vidění ovce tlustorohé, lišky a jeleni.

Kromě geologických a ekologických pokladů nabízí park návštěvníkům řadu rekreačních příležitostí. Milovníky horolezectví lákají neobvyklé a náročné skalní útvary, pěší turisté, jezdci na koních a cyklisté projíždějí po stezkách a klikatých cestách. Park je magnetem pro outdoorové nadšence a nabízí řadu aktivit, které jsou určeny pro různé úrovně dobrodružství a dovedností.

Magnety pro turisty

Ročně Zahradu bohů navštíví více než dva miliony návštěvníků, čímž si upevnil status nejnavštěvovanější přírodní atrakce v Colorado Springs. V srdci této slávy stojí Balancující kámen, geologické dílo, které láká všechny, aby se stali svědky jeho zdánlivě nemožného vzdoru vůči gravitaci. Je to dar přírody, který se vzpírá vysvětlení, trvalý symbol sil, které formovaly naši planetu po nesčetná tisíciletí.

Až budete stát před Balancujícím kamenem, jeho impozantní přítomnost ve vás možná vyvolá pocit úžasu a obdivu. Podlehne jednoho dne neúprosné gravitaci? Vědci se nad touto otázkou zamýšlejí a také návštěvníci zůstávají v dráždivé nejistotě. Zatím však Balancující kámen stojí odhodlaně, je trvalým svědectvím zázraků naší přírody - strážcem času, který čeká na ty, kdo chtějí být svědky jeho majestátu, než se z něj možná nevyhnutelně stane jen další obyčejná skála.

Zdroje: uncovercolorado.com, denvergazette.com, gardenofthegodscolorado.com