Platónova Atlantida

Platónova verze Atlantidy popisuje město jako utopické ostrovní království, které existovalo 9000 let před jeho dobou a náhle zmizelo. Bylo proslulé tím, že představovalo výstavu všech pozemských požitků. Hlavní město mělo nepředstavitelných 300 až 600 kilometrů v obvodu a bylo složeno z obřích soustředných kruhů pevniny a vodních kanálů spojených s mořem.

Zdroj: Youtube

Geologický objev

Zajímavým obratem v pátrání po Atlantidě je nedávný objev japonských a brazilských geologů a oceánografů. Při svém výzkumu na mořském dně narazili na žulu, která se obvykle nachází pouze na souši a nikoli v sedimentech na dně oceánu. Objev odstartoval debatu o možnosti, že Atlantida mohla být skutečným kontinentem, který zmizel ve vlnách podobně jako Platónova Atlantida.

Poloha Atlantidy

Profesor Šiniči Kawakami poznamenal, že Jižní Amerika a Afrika kdysi tvořily jediný velký a celistvý kontinent. Místo zkoumaného geologického objevu by tedy mohlo být pozůstatkem kontinentu po oddělení tektonických desek. Poloha východně od Ria by také odpovídala Platónově popisu Atlantidy za Heráklovými sloupy, což byl název pro Gibraltarský průliv.

Důležité důsledky

Pokud by se potvrdilo, že jde skutečně o kontinentální zlomek, mělo by to značné důsledky, včetně nároků na výhradní těžební práva. Pro zjištění pravdy však bude potřeba dalšího výzkumu a zkoumání záhadné oblasti na mořském dně.

Kandidáti na Atlantidu

V minulosti byla Atlantida hledána na různých místech. Naposledy byla v roce 2011 ztotožněna se starověkým městem na jihu Španělska, které pravděpodobně zničilo tsunami. Avšak všichni kandidáti na Atlantidu, včetně oblastí jako Azorské ostrovy a Karibské moře, se nakonec ukázali jako nevěrohodní.

Kde se tedy Atlantida nachází?

Tato otázka zůstává jednou z největších záhad. Platónova vyprávění naznačují, že se Atlantida nacházela poblíž Gibraltarského průlivu, kde stála socha boha Poseidona, kanály a soustředné hradby. Podle Platóna se město pravděpodobně potopilo do moře během tsunami nebo zemětřesení. Návrat k těmto starověkým popisům nám však dosud neposkytl definitivní odpověď.

Legenda o stvoření Atlantidy

Legenda praví, že bůh bouří, moří a zemětřesení, Poseidon, postavil Atlantidu poté, co se zamiloval do smrtelnice Kleito. Město připomínalo pevnost postavenou na odlehlém ostrově v oceánu. Sídlo tvořila řada soustředných ostrůvků, oddělených příkopy a spojených kanálem. Každý vchod do města byl střežen věžemi a branami a zeď, která ho obklopovala, byla zhotovena z různobarevných skal a drahých kovů.

Prosperita a zvláštní dovednosti

Atlantida byla úrodným a ohromujícím městem, kde bohové a lidé žili vedle sebe. Město bylo soběstačné, lidé chovali dobytek a pěstovali vlastní potraviny. Jejich zavlažovací systém byl dokonale udržovaný, a tak na okolních pláních pěstovali plodiny. Používali černý a karmínový kámen na stavbu impozantních staveb a architektonických divů.

Navíc měli přístup k vzácným kovům a jejich slitinám, včetně mosazi. Používali krystaly nejen pro zábavu, ale také pro vědecké experimenty. Obyvatelé Atlantidy měli dostatek volného času a rádi se věnovali zábavě. Podivuhodný svět byl plný nadpřirozených dovedností a technologií.

Mimozemské spojení

Existuje také teorie, že původní obyvatelé Atlantidy byli mimozemské bytosti, které dorazily z lyrianského hvězdného systému před 50 000 lety. Tito jedinci byli mnohem vyšší a žili mnohem déle než průměrný člověk dnešní doby, dožívali se až 800 let. Byli výrazně vyspělejší a měli nadpřirozené schopnosti.

Výjimečná síla

Předpokládá se, že lidé z Atlantidy měli schopnost ovládat počasí a měnit průběh sopečných erupcí. To by mohlo vysvětlit některé z jejich technologických úspěchů a tajemství, které se dodnes nedaří objasnit. Někteří dokonce tvrdí, že Atlantida byla pouze kolonií mimozemské civilizace nebo že dokonce stále existuje na Marsu.

Příběh o ztraceném městě Atlantida zůstává jedním z největších tajemství lidské historie. Otázky o jeho existenci, rozsahu a osudu zůstávají nezodpovězeny. Dokud se nepodaří objevit pravdu, která je pod hladinou moře pohřbena, bude svět i nadále spekulovat o existenci největšího města všech dob. Je možné, že nové objevy na mořském dně nám přinesou další klíče k rozluštění tohoto tajemství.

Zdroje: livescience.com, national-geographic.cz, thetravel.com